(Poistunut julkaisusta)

Palvelumuotoilija
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.7.2020

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on käynnistymässä STM:n rahoittama Tulevaisuuden Sote- keskuksen maakunnallinen kehittämishanke. Hanke toteutetaan osana syksyllä 2019 käynnistynyttä muutosohjelmaa.

Haemme hankkeeseen ideointikykyistä ja innovatiivista

PALVELUMUOTOILIJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen yhtymän hallintoon ajalle 1.9.2020 - 30.5.2022. Myös jatko on mahdollinen.

Hankkeessa tuetaan alueellisen sote-uudistuksen valmistelua, erityisesti palveluiden järjestämistehtävän ja sote- integraation kehittämistä sekä toimintamallien yhtenäistämistä. Hankkeen tavoitteena on mallintaa kuntayhtymään yhtenäinen, uudella tavalla toimiva sote-keskusmalli, jossa huomioidaan maakunnallinen palveluverkkosuunnitelma.

Tulevaisuuden sote-keskuksen kehittäminen on osa kuntayhtymän muutosohjelmaa, jonka pohjalta kehittämiskokonaisuudet on kirjattu kolmen kokonaisuuden alle; yhdenmukaiset sote- keskuspalvelut, jotka toimivat maakunnallisena kokonaisuutena sekä tasapainoinen ja kustannustehokas palvelurakenne. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on pitkälle integroitunut, maakunnallinen toimija, jossa on jo toteutettu paljon kehitystyötä alueen palveluiden parantamiseksi. Tämä tehty kehittämistyö tullaan huomioimaan uudenlaisen toimintamallin kehittämisessä.

Palvelumuotoilijana olet mukana kehittämisryhmässä tuomassa oman asiantuntijuutesi tulevaisuuden sote- keskusmallin kehittämistyöhön. Kehittämishanketoimistossa teet tiivistä yhteistyötä tähän hanketyöhön osallistuvien muiden kehittäjien, muutosohjelman vastuuhenkilöiden sekä erilaisten sidosryhmien kanssa.

Työn menestyksellinen hoitaminen vaatii itsenäistä ja tavoitteellista työotetta, projektityön osaamista, verkostomaista tapaa työskennellä sekä valmiutta tuoda omaa asiantuntijuutta rohkeasti esiin uudenlaisen toimintamallin luomiseksi. Pystyt hyödyntämään henkilöstöä osallistavia menetelmiä monipuolisesti sekä hallitsemaan erilaisia luovia menetelmiä sekä toteuttamaan ne käytännössä sote-ympäristössä. Kykenet tukemaan toiminnan muutosta olemalla käytettävissä toimintayksiköiden erilaisissa kehittämistyöpajoissa. Palvelumuotoilua tukeva ICT-osaaminen ja osallistuminen sote- toimialan toiminnan kehittämishankkeisiin katsotaan eduksi.

Edellytämme sinulta tehtävään palvelumuotoiluun soveltuvaa korkeakoulututkintoa (AMK, YAMK, maisteri) Lisäksi sinulla tulee olla vankka kokemus ja osaaminen sosiaali- ja terveyspalveluista.

Liity ammattitaitoiseen joukkoomme!

Lisätietoja
http://www.phhyky.fi/rekry