(Poistunut julkaisusta)

Palvelumuotoilija
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.9.2019

Haemme kokenutta ja osaavaa palvelumuotoilijaa yhteiseen seurakuntatyöhön.

Palvelumuotoilijan palkkaaminen on yksivuotinen kokeilu, jossa rakennetaan palvelumuotoilullista asennetta ja palvelumuotoilullisten menetelmien käyttöä tukevaa toimintamallia Helsingin seurakuntiin.

Helsinki elää jatkuvassa muutoksessa ja siihen on reagoitu erilaisilla toimenpiteillä Helsingin seurakunnissa. Palvelumuotoilullinen asenne ja siihen liittyvät menetelmät nähdään tärkeiksi Helsingin seurakuntien uudenlaisia toimintatapoja rakennettaessa. Helsingin seurakuntien strategiassa keskeistä on helsinkiläisten tarpeiden kuuntelu sekä ratkaisumallien etsintä hädänalaisimpien kysymyksiin yhteistyössä muiden kanssa. Helsingin seurakunnissa on otettu tähän liittyen palvelumuotoilullisia menetelmiä ja toimintatapoja yhä laajemmin käyttöön.

Palvelumuotoilijan tehtäviin kuuluu:
- palvelumuotoilun asiantuntijana toimiminen erilaisissa Helsingin seurakuntien yhteisissä hankkeissa ja prosesseissa sekä erikseen sovittavasti tiettyjen Helsingin seurakuntien kanssa
- palvelumuotoilullisten menetelmien ja asenteen kouluttaminen
- Helsingin seurakuntien henkilöstöstä n. 60 on jo suorittanut ja n. 20 suorittaa parhaillaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa, uuden ryhmän on tarkoitus aloittaa vuoden alussa. Palvelumuotoilijan yhtenä tehtävänä on tukea tutkintokoulutettujen verkostoa.

Palvelumuotoilijalta edellytetään:

- tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava teoreettinen osaaminen ja työkokemus
- palvelumuotoilun erikoistumiskoulutus
- vahva palvelumuotoilu- ja fasilitointiosaaminen
- kokemusta kouluttajana toimimisesta
- erinomaiset ryhmätyö- ja tiimityöskentelyn taidot
- erinomaiset suomen kielen taidot
- riittävä ruotsin kielen puhutun ja kirjoitetun kielen taito

Eduksi katsotaan:
- seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnan ja hallinnon tuntemus
- kokemus vastaavista tehtävistä muun julkishallinnon parissa
- helsinkiläisten tuntemus

Palvelumuotoilija toimii seurakuntapalvelun tiimissä, jossa kehitetään erilaisia uusia toimintatapoja Helsingin seurakuntien käyttöön.

Palkkaus määräytyy KirVESTES:n mukaisesti ja sijoittuu vaativuusryhmään 602, peruspalkka on 3282,94€ euroa. Lisäksi voidaan maksaa aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää.

Tehtävään hakeminen tapahtuu KirkkoHR-rekrytointijärjestelmän kautta 27.9.2019 klo 16 mennessä. Haastattelut ovat joko 2.10. tai 8.10.

Lisätietoja tehtävästä antaa projektipäällikkö Eeva Salonen puhelimitse (p. 050 3800 907) to 19.9. klo 14-15.15 tai ti 24.9.klo 11-13 tai sähköpostitse eeva.salonen@evl.fi.