(Poistunut julkaisusta)

Palvelumuotoilija
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.6.2019

Haemme määräaikaista palvelumuotoilijaa projektiasiantuntijaksi

ProVaHealth ja Co-Creation Orchestration (CCO) hankkeisiin ajalle 16.8.2019–31.12.2021. Projektiasiantuntijan tehtäviin kuuluvat seuraavat kokonaisuudet: 1) osallistuminen ja avustaminen Open Innovation Campien (OICs) ja muiden yhteiskehittämisen työpajojen toteuttamiseen rekrytoimalla kohderyhmää (ml. tapahtumamarkkinointi), osallistumalla OIC-leirien ja työpajojen käytäntöjen ja palvelumuotoilun menetelmien kehittämiseen, fasilitoimalla ryhmätyöskentelyä sekä analysoimalla ja dokumentoimalla tuloksia. 2) Loppukäyttäjä- ja sidosryhmädatan kerääminen haastatteluilla ja muilla menetelmillä, 3) Laurean living lab –palveluiden yhteiskehittäminen, dokumentointi ja markkinointi. 4) Yhteiskehittämis- ja living lab -verkostojen ja yhteisötyöskentelyn hallinnointi.

Tehtävän vaatimukset:

  • käytännössä osoitettu palvelumuotoilun ja fasilitoinnin menetelmien hallinta
  • käytännössä osoitettu käsitteellistämisen ja tuotteistamisen taidot
  • sujuvat laadullisen tutkimuksen haastattelu- ja analysointitaidot
  • erinomainen suullinen ja kirjallinen englannin ja suomen kielen taito

Työkokemus terveys- ja hyvinvointialalta katsotaan tehtävää täytettäessä eduksi. Kyky itsenäiseen, aikataulutettuun työhön hajautettujen tiimien kanssa on edellytys tehtävässä menestymiselle.

ProVaHealth-projekti vahvistaa terveys ja hyvinvointialan living labien yhteistyötä Itämeren alueella. Tehtävänä on testata ja kehittää uusia tuotteita, palveluita ja teknologioita aidoissa käyttöympäristöissä. Projekti jakaa parhaita käytänteitä tukeakseen living labien kehitystä. Samalla projekti yhteiskehittää Matalan kynnyksen palveluita PK-yrityksille koko Itämeren alueella mahdollistaakseen terveys- ja hyvinvointi innovaatioiden kehityksen ja toimialan yritysten kasvun.

CCO-hanke kehittää useiden sidosryhmien yhteiskehittämisen ja -luomisen (co-creation) orkestrointia ja liiketoimintamallia, joita testataan terveys- ja hyvinvointialojen innovaatioekosysteemissä. Perustana ovat avoimen tieteen, avoimien innovaatioiden, avoimen oppimisen sekä Fairdatan periaatteet. Toimintamalli ja siihen liittyvät kompetenssia tukevat palvelut tukevat yhteiskehittämisen kautta tapahtuvaa arvonmuodostusta, tietämyksen siirtoa ja living lab –ympäristöissä tapahtuvaa liiketoiminnan kehitystä.

Open innovation Camp (OIC) on usean päivän kestoinen yhteiskehittämisen tapahtuma, jossa toisiaan täydentävää osaamista sisältävä joukko sidosryhmiä luo yhteisen ymmärryksen kehittääkseen käyttäjäkeskeisen konseptin tai ratkaisun ennalta määritettyyn ongelmaan.

Tarjoamme sinulle kehittämiseen orientoituneen työyhteisön, modernit työolosuhteet ja menestyvän ammattikorkeakoulun strategian, jota viemme ylpeydellä eteenpäin. Ensisijainen toimipisteesi sijaitsee Tikkurilassa tai Leppävaarassa. Työsuhteen ehdot ja palkkaus ovat Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaiset.

Lisätietoja tehtävästä antaa Teemu Santonen puh. 050 365 8358 ja Tuija Hirvikoski puh. 0400 940 804.

Odotamme hakemustasi ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen 24.6.2019 mennessä.