(Poistunut julkaisusta)

Palvelumentalisti kiinteistöpalveluihin
Lassila & Tikanoja Oyj

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.1.2020

Kaupallinen uusien palveluiden kehityksen päällikkö (palvelumentalisti) kiinteistöpalveluihin

Teemme kiertotaloudesta totta huolehtimalla kiinteistöjen ylläpidosta koko elinkaaren aikana sekä kehittämällä uusia hiilijalanjälkeä pienentäviä palveluita asiakkaillemme. Nyt haemme Helsinkiin uusien palveluiden kehittämisestä ja tuotteistamisesta vastaavaa palvelumentalistia osaksi ketterää kehitystiimiämme. Etsimme tiimiimme aikaansaavaa tekijää, joka edistää oma-aloitteisesti palveluidemme tuotteistamista.

Palvelumentalistina rooliisi kuuluu uusien palveluiden konseptointi, tuotteistus ja skaalaus yhdessä oman henkilöstömme, asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa. Vastaat koko toimialan palveluiden tuotannollisesta ja kaupallisesta tuotteistusprosessista sekä prosessiin liittyvistä työkaluista ja metodologiasta. Tehtäväsi ydintä on jatkuva markkinoiden ja kilpailutilanteen seuranta, asiakkaiden muuttuvien tarpeiden tunnistaminen, ymmärtäminen ja kommunikointi sekä data-analyysin pohjalta tehtävä tarjoaman kehittäminen. Odotamme sinulta vahvaa asiakaslähtöisyyttä sekä itseohjautuvuutta kehitystyössä. Tehtävässäsi huolehdit, että markkinatrendit ja asiakastarpeet ohjaavat koko kiinteistöpalveluiden toimialan uusien palveluiden kehittämistä ja nykyisen tarjoaman suuntaamista. Vastaat kokonaisuutena tarjoaman kaupallistamisesta, jonka lisäksi tehtävänkuvaasi voi kuulua muitakin kehittämistehtäviä.

Asiakastarpeisiin perustuvan palvelukehityksen roolissa tavoitteenasi on kasvattaa uusista palveluistamme saatavaa liikevaihtoa sekä lisätä uusilla palveluilla asiakastyytyväisyyttä ratkomalla asiakkaiden liiketoiminnallisia ongelmia. Lean Startup –filosofia, Growth Hacking –menetelmät ja Product Market Fit –ajattelu ovat sinulle tuttuja aikaisemmista töistäsi. Laitat yrittäjähenkisesti kädet saveen valittujen kokeilujen läpiviemiseksi ja toisaalta fasilitoit laajan joukon työtä sekä tuotteistat ja skaalaat uusia palveluita markkinoitavaksi ja myytäväksi. Käytössäsi on monipuolinen ja innostunut joukko huippuosaajia. Korvamerkitty rahoitus mahdollistaa nopeat liikkeet ja hallinnollinen byrokratia on minimoitu, joten sinä voit aidosti keskittyä olennaiseen eli uusien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiseen.

Monipuolisen tehtävän ydintä ovat:

 • Kokonaisvaltainen vastuu palvelukehitysprosessin tuotteistuksen ja skaalauksen vaiheista
 • Kokeilujen läpivienti asiakasrajapinnassa sekä kokeilujen tulosten perusteella tehtävien tuotteistus- ja skaalauspäätösesitysten valmistelu
 • Uusien kiinteistöjen kiertotalouteen liittyvien palveluiden ja ratkaisujen ideointi ja tuotteistusten läpivienti
 • Strategian toimeenpanon osa-alueiden johtaminen
 • Erikseen määriteltyjen liiketoiminnan kehitysprojektin johtaminen ja jalkautuksen tukeminen (esimerkiksi asiakasymmärryksen kasvattaminen, uuden palvelun pilotointi tai tuotteistusmallin luominen)
 • Palvelutuotannon nykyisen tarjoaman elinkaaren ja kehityksen tukeminen

 Tehtävässä menestymisen kulmakivet ovat:

 • Asiakaslähtöinen kehitysote
 • Aikaansaava ja tulosorientoitunut yrittäjämäinen asenne
 • Vankka kokemus palveluiden kehittämisestä tai palveluiden kaupallistamisesta
 • Oma-aloitteinen omien käsien saveen laittaminen joka päivä
 • Ongelmanratkaisu- ja paineensietokyky
 • Kyky toimia tiimissä huomioiden erilaisia tarpeita ja odotuksia

Odotamme paljon, mutta onnistumiset varmasti palkitsevat. Näissä tehtävissä on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa pörssiyhtiön ja kiertotalouden tulevaisuuteen innovoimalla ja kaupallistamalla uusia palveluja. Kiinteistöpalveluala on tällä hetkellä digitalisaation alkuvaiheessa, mikä tuo L&T:lle uusia ja mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia. Ja vaikka työ on itsenäistä, ei se silti ole yksinäistä, sillä tukena työssä on laaja joukko innostuneita kiinteistöpalvelualan ammattilaisia. Mikäli koet olevasi oikea henkilö jatkamaan L&T:n tarinaa, täytä hakemuksesi palkkatoiveineen mahdollisimman pian, mutta viimeistään 12.2.2020.

Lisätietoja tehtävästä saat kiinteistöpalveluiden kehitysjohtajalta Jaakko Sarpolta (jaakko.sarpo@lassila-tikanoja.fi tai 0505940955).

Kaupallinen uusien palveluiden kehityksen päällikkö (palvelumentalisti) kiinteistöpalveluihin

Teemme kiertotaloudesta totta huolehtimalla kiinteistöjen ylläpidosta koko elinkaaren aikana sekä kehittämällä uusia hiilijalanjälkeä pienentäviä palveluita asiakkaillemme. Nyt haemme Helsinkiin uusien palveluiden kehittämisestä ja tuotteistamisesta vastaavaa palvelumentalistia osaksi ketterää kehitystiimiämme. Etsimme tiimiimme aikaansaavaa tekijää, joka edistää oma-aloitteisesti palveluidemme tuotteistamista.

Palvelumentalistina rooliisi kuuluu uusien palveluiden konseptointi, tuotteistus ja skaalaus yhdessä oman henkilöstömme, asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa. Vastaat koko toimialan palveluiden tuotannollisesta ja kaupallisesta tuotteistusprosessista sekä prosessiin liittyvistä työkaluista ja metodologiasta. Tehtäväsi ydintä on jatkuva markkinoiden ja kilpailutilanteen seuranta, asiakkaiden muuttuvien tarpeiden tunnistaminen, ymmärtäminen ja kommunikointi sekä data-analyysin pohjalta tehtävä tarjoaman kehittäminen. Odotamme sinulta vahvaa asiakaslähtöisyyttä sekä itseohjautuvuutta kehitystyössä. Tehtävässäsi huolehdit, että markkinatrendit ja asiakastarpeet ohjaavat koko kiinteistöpalveluiden toimialan uusien palveluiden kehittämistä ja nykyisen tarjoaman suuntaamista. Vastaat kokonaisuutena tarjoaman kaupallistamisesta, jonka lisäksi tehtävänkuvaasi voi kuuluu muitakin kehittämistehtäviä.

Asiakastarpeisiin perustuvan palvelukehityksen roolissa tavoitteenasi on kasvattaa uusista palveluistamme saatavaa liikevaihtoa sekä lisätä uusilla palveluilla asiakastyytyväisyyttä ratkomalla asiakkaiden liiketoiminnallisia ongelmia. Lean Startup –filosofia, Growth Hacking –menetelmät ja Product Market Fit –ajattelu ovat sinulle tuttuja aikaisemmista töistäsi. Laitat yrittäjähenkisesti kädet saveen valittujen kokeilujen läpiviemiseksi ja toisaalta fasilitoit laajan joukon työtä sekä tuotteistat ja skaalaat uusia palveluita markkinoitavaksi ja myytäväksi. Käytössäsi on monipuolinen ja innostunut joukko huippuosaajia. Korvamerkitty rahoitus mahdollistaa nopeat liikkeet ja hallinnollinen byrokratia on minimoitu, joten sinä voit aidosti keskittyä olennaiseen eli uusien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiseen.

Monipuolisen tehtävän ydintä ovat:

 • Kokonaisvaltainen vastuu palvelukehitysprosessin tuotteistuksen ja skaalauksen vaiheista
 • Kokeilujen läpivienti asiakasrajapinnassa sekä kokeilujen tulosten perusteella tehtävien tuotteistus- ja skaalauspäätösesitysten valmistelu
 • Uusien kiinteistöjen kiertotalouteen liittyvien palveluiden ja ratkaisujen ideointi ja tuotteistusten läpivienti
 • Strategian toimeenpanon osa-alueiden johtaminen
 • Erikseen määriteltyjen liiketoiminnan kehitysprojektin johtaminen ja jalkautuksen tukeminen (esimerkiksi asiakasymmärryksen kasvattaminen, uuden palvelun pilotointi tai tuotteistusmallin luominen)
 • Palvelutuotannon nykyisen tarjoaman elinkaaren ja kehityksen tukeminen

Tehtävässä menestymisen kulmakivet ovat:

 • Asiakaslähtöinen kehitysote
 • Aikaansaava ja tulosorientoitunut yrittäjämäinen asenne
 • Vankka kokemus palveluiden kehittämisestä tai palveluiden kaupallistamisesta
 • Oma-aloitteinen omien käsien saveen laittaminen joka päivä
 • Ongelmanratkaisu- ja paineensietokyky
 • Kyky toimia tiimissä huomioiden erilaisia tarpeita ja odotuksia

Odotamme paljon, mutta onnistumiset varmasti palkitsevat. Näissä tehtävissä on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa pörssiyhtiön ja kiertotalouden tulevaisuuteen innovoimalla ja kaupallistamalla uusia palveluja. Kiinteistöpalveluala on tällä hetkellä digitalisaation alkuvaiheessa, mikä tuo L&T:lle uusia ja mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia. Ja vaikka työ on itsenäistä, ei se silti ole yksinäistä, istöpalveluiden kehitysjohtajalta Jaakko Sarpolta (jaakko.sarpo@lassila-tikanoja.fi tai 0505940955).