(Poistunut julkaisusta)

Palveluesimies
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.11.2019
Kuvaus tehtävästä: Tervetuloa johtamaan Kauklahden elä ja asu seniorikeskuksen tehostetun palveluasumisen yksikköä. Seniorikeskus toimii Espoon Kauklahdessa, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Seniorikeskuksen asumisyksikössä asuu 74 ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevaa senioria. Toiminta asumisyksikössä on yhteisöllistä. Kaikki otetaan mukaan päivittäiseen toimintaan, eikä ketään jätetä pysyvästi vuoteenomaksi. Asukkaat voivat asua yksikössä elämänsä loppuun asti. Henkilökunta elää työpäivänsä yhdessä asukkaiden kanssa. Tehtäväsi on johtaa yksikköä siten, että yksikön toiminnassa näkyvät kaupungin arvot: asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja edelläkävijyys. Kaikki toiminta perustuu asukkaiden tarpeille ja toiveille, joten tehtäväsi on asukkaiden ja omaisten äänen kuuleminen. Tavoitteena on, että jokainen asukas voi elää omannäköistä mielekästä elämää, elämänsä loppuun saakka. Yksikössä on moniammatillinen työyhteisö, yhteensä 62 työntekijää, joiden hallinnollinen- ja lähiesimies olet. Työntekijöiden työhyvinvointi on laadukkaan hoivan perusta. Lisäksi tärkeää on hyvä yhteistyö eri toiminnallisten verkostojen kanssa. Tehtäväsi on myös kehittää prosesseja yksikön sisällä ja yhteistyössä yli organisaatio rajojen. Vastaat yksikön budjetin mukaisesta taloudesta. Yksikön toiminnan laatua varmistetaan omavalvontasuunnitelmalla. Yksikössä käytössä monipuolinen hoivateknologia. Asiakastietojärjestelmänä Lifecare, toimintakykymittarina RAI ja työvuorosuunnittelussa Titania. Työpaikan nimi: Kauklahden elä ja asu seniorikeskus Työaika: 38,45 h/vko Haettava tehtävä on virkasuhteinen. Kelpoisuusvaatimukset: SOVELUTUVA KORKEAKOULUTUTKINTO, ALAN RIITTÄVÄ TUNTEMUS JA JOHTAMISTAITO (SOSIAALIHUOLTOLAKI (1301/2014) 46 A § (292/2016)) Tehtävässä edellytetään: - kykyä johtaa isoa yksikköä hallinnollisena ja lähiesimiehenä - hyvää organisointikykyä, oma-alotteisuutta ja innovatiivisuutta - hyvää yhteistyökykyä ja kykyä toimia rakentavasti yhteistyöverkostoissa - kykyä priorisoida ja arvioida yksikön henkilöstötarpeita - kykyä tehdä päätöksiä, sietää keskeneräisyyttä sekä hyvää paineensietokykyä - hyvää suomenkielen taitoa - vastuullisuutta yksikön toiminnasta talousarvion puitteissa Arvostamme: -johtamisosaamista ja kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon esimiestehtävistä - kokemusta ikäihmisten palveluasumisesta - hyviä tietoteknisiä taitoja - valmiutta käyttää tieteknisiä järjestelmiä työn organisoinnissa - kykyä esitellä taloa vierailijaryhmille englanniksi Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot