(Poistunut julkaisusta)

Palveluesimies, vammaispalvelut
Espoon kaupunki, perhe- ja sosiaalipalvelut, vammaispalvelut

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.10.2020

Haemme työstään aina uudestaan innostuvaa, kehittämisorientoitunutta ja yllättävissäkin tilanteissa joustavasti ja sujuvasti toimivaa palveluesimiestä Espoon kaupungin vammaispalveluihin asumispalvelujen vakinaiseen virkaan. Vammaispalvelujen organisaation palvelutuotannossa työskentelee kolme palveluesimiestä, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään ja johtavat vastuualueidensa yksiköitä yhtenäisin espoolaisen johtamisen periaattein. Palvelujen tuottaminen ja toiminnan kehittäminen edellyttää meillä tiivistä yhteistyötä kaupungin organisaation sisällä sekä ulkoisten kumppaneiden kanssa.

Vastuualueeseen palveluesimiehen tehtävässä kuuluu viisi kehitysvammaisten asumisyksikköä, joissa työskentelee noin 50 työntekijää. Tulet vastaamaan nimettyjen yksiköiden toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä yhteistyössä yksiköiden vastaavien ohjaajien, muun henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Yksiköissä tuotetaan tuettua- sekä tilapäistä asumispalvelua ja asumisvalmennusta kehitysvammaisille sekä vammaisille henkilöille.

Tehtävään liittyy kiinteästi palvelujen omavalvonnan ja laadun sekä toiminnan kehittäminen ja seuranta. Henkilöstöjohtaminen, taloudesta ja hankinnoista vastaaminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi toimit tiiviissä yhteistyössä vammaispalveluiden sosiaalityön ja johtoryhmän kanssa sekä yli toimialarajojen, erilaisissa hanke, asiantuntija- ja verkostotyöryhmissä. Vastuu alueeseen kuuluu myös kehitysvammaisten lyhytaikaisen perhehoidon ennakkovalmennusten organisointi.

Tehtäviä hoidetaan toistaiseksi pääsääntöisesti etänä, toiminnan tarpeen mukaan on yksikkökäyntejä ja tapaamisia.

Espoossa on hyvä kasvaa esimiehenä. Tarjoamme laadukkaan perehdytyksen, monipuolista esimieskoulutusta ja mahdollisuuden ryhmämuotoiseen työnohjaukseen.

Haastattelut toteutetaan etänä 29.10 klo 13-16 ja 3.11. klo 8-11. Toimi nopeasti, koska haastattelun voidaan kutsua jo hakuajan puitteissa.

Espoossa on hyvä kasvaa esimiehenä. Tarjoamme laadukkaan perehdytyksen, monipuolista esimieskoulutusta ja mahdollisuuden ryhmämuotoiseen työnohjaukseen.

Työ alkaa 4.1.2021.

Työpaikan nimi: Espoon kaupunki, Vammaispalvelut

Työaika: 38h15min/vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto, alan riittävä n tuntemus ja johtamistaito (sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 46A§ (292/2016))

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä valmentavaan johtamiseen, hyviä tietoteknisiä valmiuksia, paineensietokykyä, kokonaisuuksien hallintaa, itsensä johtamisentaitoja, keskeneräisyyden hyväksymistä sekä empaattista ja avointa vuorovaikutustaitoa.

Arvostamme palvelualueen hyvää tuntemusta ja työkokemusta kehitysvammaisten- ja vammaisten henkilöiden parissa. Lean kehittämisosaamista ja kiinnostusta digitaalisen palveluympäristön kehittämiseen. Ylempää korkeakoulututkintoa/ johtamis-/esimieskoulutusta.