Palveluesimies, sijaisuus, Lasten kuntoutuspalvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.2.2020

Haemme palveluesimiestä 16.3.2020 alkaen (tai sopimuksen mukaan) määräaikaiseen tehtävään. Lasten kuntoutuspalveluihin, joka kuuluu Espoon kaupungin Lapsiperheiden hyvinvointipalvelujen palvelualueeseen. Palvelualueeseen kuuluu lasten kuntoutuspalvelujen lisäksi perheneuvolapalvelut, perhesosiaalityö ja perheoikeudellisten palveluijen yksikkö.

Palveluesimies toimii henkilöstön esimiehinä ja vastaa yhdessä lasten kuntoutuspalvelujen päällikön ja palveluesimieskollegan kanssa toiminnan sujuvuudesta, kehittämisestä, tuloksellisuudesta ja henkilöstön hyvinvoinnista strategian ja tavoitteiden mukaisesti. Palveluesimiesten tehtävään kuuluu myös epäsuoraa asiakastyötä esim. lähetteiden käsittelyä ja yhteydenpitoa asiakasperheisiin ja yhteistyötahoihin sekä ohjauksellista asiakastyötä.

Lasten kuntoutuspalveluissa työskentelee puheterapeutteja, toimintaterapeutteja ja psykologeja. Palvelut sijoittuvat kolmeen toimipisteeseen, joista pohjoisen palveluesimiehen alaisuuteen kuuluu Espoon keskuksen ja Leppävaaran toimipisteet. Yhteensä lasten kuntoutuspalveluissa työskentelee n 60 työntekijää.

Lasten kuntoutuspalveluissa työn painopiste on perheiden ja lapsen muun lähiympäristön ohjauksessa ja konsultoinnissa. Tämän lisäksi tehdään arvioita sekä yksilöllistä ja ryhmämuotoista kuntoutusta. Lapsen ja perheen kokonaistilanne huomioidaan monialaisessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Haastattelut pidetään 26.2. klo 16 ja 27.2.2020 klo 10.

Työpaikan nimi: Lasten kuntoutuspalvelut

Työaika: 36 h 45 min / viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään intoa perehtyä johtamiseen ja esimiestyöhön, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista työotetta sekä kehittämismyönteisyyttä. Lisäksi edellytämme työkokemusta puheterapeuttina, toimintaterapeuttina tai psykologina ja lasten ja perheiden palvelujärjestelmän tuntemusta.

Arvostamme kiinnostusta sähköisten palvelujen kehittämiseen.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten psykologia, perheneuvolat, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot