(Poistunut julkaisusta)

Palveluesimies, Nuorten palvelut, Ohjaamo Vantaa
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.7.2020

Vantaan kaupunki, Kaupunkistrategia ja johto, Kasvupalvelut, Työllisyyspalvelut
Nuorten palvelut, Ohjaamo Vantaa

Lummetie 2, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 15.09.2020 tai sopimuksen mukaan - 07.08.2021


Ohjaamo Vantaa edistää nuorten työllisyyttä ja ehkäisee syrjäytymistä tarjoamalla alle 30-vuotiaille nuorille tukea ja ohjausta työhön, koulutukseen ja palveluihin. Ohjaamosta nuoret saavat eri organisaatioiden asiantuntijoiden palveluita matalalla kynnyksellä saman katon alta. 

Haemme nyt iloiseen, itseohjautuvaan ja asiantuntevaan työyhteisöön palveluesimiestä johtamaan nuorten palvelut ja Ohjaamo -vastuualuetta. Haettava tehtävä tarjoaa näköalapaikan valtakunnalliseen Ohjaamo-toimintaan ja sen kehittämiseen sekä vuoden vaihteessa käynnistyvän työllisyyden kuntakokeilun suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä Suomen suurimmista kaupungeista. Kuntakokeilussa merkittävä osa TE-toimistojen asiakkaista, tehtävistä ja henkilöstöstä siirtyy kunnan työnjohdon alaisuuteen, mm. kaikki alle 30-vuotiaat asiakkaat.

Palveluesimies vastaa kaupungin työntekijöiden, työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella palkattujen TE-asiantuntijoiden ja muiden toimijoiden (Kela, kolmas sektori, yritykset jne.) muodostaman monialaisen Nuorten palvelut ja Ohjaamo -toiminnan kokonaisuuden johtamisesta, kehittämisestä ja toteuttamisesta. Ohjaamossa työskentelee 25 henkilöä, joista noin puolet on kaupungin työntekijöitä ja puolet TE-toimiston työntekijöitä. LIsäksi Ohjaamon yhteydessä toimii syksystä alkaen te-palvelujen nuorten tiimi, joka työllisyyden kuntakokeilussa siirtyy osaksi kaupungin työllisyyspalveluita. 

Palveluesimies toimii lähiesihenkilönä kaupungin henkilöstöstä koostuvalle tiimille sekä vastaa koko toiminnan operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä.

Lisäksi palveluesimies toimii tulosalueen asiantuntijana nuorten palveluiden kehittämiseen ja nuorten työllistämiseen liittyen. Hän kehittää, rakentaa ja koordinoi nuorten työllistämiseen ja ohjaukseen liittyvää verkostoa ja sen toimintaa aktiivisella työotteella. Palveluesimies toimii myös Vantaan edustajana valtakunnallisessa Ohjaamo-verkostossa.

Palveluesimies vastaa toiminnan ja palveluiden suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta Vantaan kaupungin strategisten tavoitteiden ja kuntakokeilua ohjaavan lainsäädännön mukaisesti. Keskeisimmät toiminnalle asetetut tavoitteet koskevat Vantaan nuorisotyöttömyyden alentamista, nuorten neuvonta- ja ohjauspalveluiden laadukasta toteuttamista sekä työllisyyden kuntakokeilun onnistunutta valmistelua ja toimeenpanoa.

Tehtävä edellyttää aikaisempaa kokemusta verkostojen ja/tai projektin johtamisesta sekä osaamista ja näkemystä nuorten työllistymistä edistävien palveluiden kehittämisestä ja toteuttamisesta. Operatiivisen toiminnan ja henkilöstön valmentava johtaminen on keskeinen osa tehtävää. Arvostamme näkemystä ihmisten kehittävästä ja kannustavasta johtamisesta. Myös kokemus ja osaaminen työvoimahallinnosta on tehtävässä hyödyksi.

Kannustamme monenlaisista taustoista tulevia hakemaan. Rekrytoinnissa käytetään anonyymin rekrytoinnin menetelmää. Anonyymissa rekrytoinnissa työhakemuksesta on poistettu kaikki henkilöön viittaava tieto, minkä ansiosta hakija pysyy nimettömänä työhaastatteluun saakka. Ethän tuo hakemuksessasi esiin henkilökohtaisia tietoja esimerkiksi perhetilanteesta, terveydentilasta, iästä tai sukupuolesta. Haethan paikkaa vain sähköisesti.

Tervetuloa meille töihin!

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Luemme eduksi: 

- Vahvan motivaation tehtävään ja siinä kehittymiseen 

- Kannustavan, kehittävän ja valmentavan otteen johtamiseen ja esihenkilötyöhön 

- Osaamisen nuorten työllistymiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvistä asioista tai työvoimahallinnon tehtävistä 

- Kokemuksen verkostoyhteistyöstä ja verkostojen johtamisesta ja kehittämisestä 

- Kokemuksen asiakas- ja ohjauspalveluiden kehittämistyöstä 

- Erinomaiset vuorovaikutustaidot

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 3232,00 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä 

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Koeajan pituus on korkeintaan puolet määräaikaisen työsuhteen kestosta.

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 36 h 45 min/viikko 


Yhteystiedot:

Tehtävään liittyvät kyselyt voit toimittaa osoitteeseen
 rekrytointi@vantaa.fi, josta ne ohjataan rekrytoivalle esimiehelle.

Loma-aikojen vuoksi vastaukset kysymyksiin saattavat tulla viiveellä. Palaamme asiaan viimeistään hakuajan jälkeen, joten kannattaa laittaa hakemus, vaikka vastausta ei olisi vielä tullut.


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.