(Poistunut julkaisusta)

Palveluesimies, Nuorten palvelut ja ohjaamo
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.10.2018

Määräaikainen tehtävä alkaen 03.12.2018 (päättyy 31.12.2021)
Hakuaika päättyy 12.11.2018  kello 16:00
Työllisyyspalvelut, Lummetie 2 01300 Vantaa
Konserni- ja asukaspalvelut, Työllisyyspalvelut
Työavain 7-99-18

Vantaan kaupungin työllisyyspalvelut hakee palveluesimiestä johtamaan nuorten palvelut ja Ohjaamo -vastuualuetta. Haettava tehtävä tarjoaa näköalapaikan valtakunnalliseen Ohjaamo-toimintaan ja sen kehittämiseen yhdessä Suomen suurimmista kaupungeista. 

Palveluesimies vastaa kaupungin työntekijöiden, työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella palkattujen TE-asiantuntijoiden ja muiden toimijoiden (Kela, kolmas sektori, yritykset jne) muodostaman monialaisen nuorten palvelut ja ohjaamo -toiminnan kokonaisuuden johtamisesta, kehittämisestä ja toteuttamisesta. Ohjaamo ja nuorten palvelut - vastuualueella työskentelee yhteensä 24 henkilöä sekä toimintaan kytkeytyvä kehittämishanke Onni. Henkilöstöstä noin puolet on kaupungin työntekijöitä ja puolet TE-toimiston työntekijöitä. Palveluesimies toimii lähiesimiehenä kaupungin henkilöstölle ja vastaa koko toiminnan operatiivisesta johtamisesta.

Lisäksi palveluesimies toimii tulosalueen asiantuntijana nuorten palveluiden kehittämiseen ja nuorten työllistämiseen liittyen. Hän kehittää, rakentaa ja koordinoi nuorten työllistämiseen ja ohjaukseen liittyvää verkostoa ja sen toimintaa aktiivisella työotteella. Palveluesimies toimii myös Vantaan edustajana valtakunnallisessa Ohjaamo-verkostossa. 

Nuorten palveluissa ja ohjaamossa suunnitellaan ja toteutetaan vantaalaisille alle 30-vuotiaille nuorille ns. yhden luukun palveluna työllistymistä, kouluttautumista, elämänhallintaa, asumista ja muita nuoren elämään liittyviä asioita koskevaa neuvontaa ja ohjausta monialaisesti ja yhteistyössä verkoston kanssa. Palveluesimies vastaa toiminnan ja palveluiden suunnittelusta , kehittämisestä ja toteuttamisesta Vantaan kaupungin strategisten tavoitteiden ja Uudenmaan TE-toimiston Ohjaamo-toimintaa koskevien linjausten mukaisesti. Keskeisimmät toiminnalle asetetut tavoitteet koskevat Vantaan nuorisotyöttömyyden alentamista ja nuorten neuvonta- ja ohjauspalveluiden laadukasta toteuttamista. 

Tehtävä edellyttää aikaisempaa kokemusta verkostojen ja/tai projektin johtamisesta sekä osaamista ja näkemystä nuorten työllistämistä edistävien palveluiden kehittämisestä ja toteuttamisesta. Operatiivisen toiminnan ja henkilöstön johtaminen ovat keskeinen osa tehtävää. 

Tehtäväkohtainen palkka on 3200 € sekä mahdolliset kokemuslisät kvtes:n mukaan. 
Haastattelut toteutetaan viikolla 47.

Kelpoisuusehto:  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Luemme eduksi:  

  • monipuolisen kokemuksen esimiestyöstä
  • osaamisen nuorten työllistymiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvistä asioista
  • monipuolisen osaamisen verkostoyhteistyöstä ja verkostojen johtamisesta ja kehittämisestä
  • rakentavan ja asiakaspalveluhenkisen työotteen
  • kokemuksen asiakas- ja ohjauspalvelujen kehittämistyöstä
  • hyvät vuorovaikutustaidot sekä suullisesti että kirjallisesti

Työsuhteen tietoja:
Sopimusala: Yleinen kunnallinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36h 45min / vko

Vantaan kaupunki on savuton työpaikka.

Haethan paikkaa vain sähköisesti (www.tyonhaku.vantaa.fi).