Palveluesihenkilö
Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 14.7.2021


Helsingin tavoitteena työllisyyskokeilussa on tarjota asiakkaille nykyistä kohdennetumpia ja monialaisempia työllisyyspalveluita yhdistämällä TE-toimiston tarjoamat palvelut suuren kaupungin laajaan palvelutarjontaan sekä tuomalla samalle palvelualustalle niin työllisyys- ja yrityspalvelut, kunnalliset peruspalvelut kuin seudun oppilaitosten ja palveluntuottajien tarjonta.

Etsimme kasvavaan joukkoomme palveluesihenkilöä osaamisen ja uraohjauksen palvelukokonaisuuteen.

Palveluesihenkilönä vastaat tiimisi palvelutuotannon kokonaisuudesta työllisyyden edistämisen kuntakokeiluista annetun lain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Palvelutuotanto koostuu muun muassa julkisista työvoimapalveluista, asiakkaiden palvelutarpeiden arvioinneista, työnhakijoiden ohjaustyöstä sekä verkostojen tuottamista palveluista. Teet tiivistä yhteistyötä verkostojen sekä muiden palveluesihenkilöiden kanssa.

Tiimin kohderyhmänä ovat kuntakokeiluun siirtyvät yli 30-vuotiaat, korkeakoulutetut helsinkiläiset työnhakijat.

Palveluesihenkilönä vastaat oman tiimisi osalta työllisyyden kuntakokeilun strategisten tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan suunnittelusta, seurannasta ja arvioinnista sekä toiminnan kehittämisestä. Toimit esihenkilönä noin 20 asiantuntijalle. Esihenkilönä vastaat henkilöstön rekrytoinnista, johtamisesta, työhyvinvoinnista sekä osaamisen kehittämisestä.

Tehtävässä menestymisen edellytykset:

Tehtävässä menestyminen edellyttää erinomaista lain säätelemän toiminnan tuntemusta sekä monialaista ymmärrystä työttömän palvelutuotannon järjestämisestä ja palkkaavan tahon tarpeista.

Viran kelpoisuusehtona edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta työssä hankittua osaamista. Lisäksi tehtävässä edellytetään erinomaista suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa sekä hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Etsimältämme palveluesihenkilöltä löytyy kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja osaamista sekä näkemyksellisyyttä palveluiden kehittämisestä. Virkaan valittavan palveluesihenkilön tulee onnistua erinomaisesti myös vuorovaikutuksessa ja hän omaa valmennuksellisen työotteen. Etsimämme palveluesihenkilö on toimeenpanokykyinen tiimityöntekijä.

Tässä tehtävässä sinulle on etua kokemuksesta tai osaamisesta esimerkiksi seuraavilta alueilta:

- työllisyyden, koulutuksen ja korkeakoulujärjestelmän osaaminen
- julkisia työvoima- ja yrityspalveluita koskevan lainsäädännön ja ohjeistuksen tuntemus ja osaaminen
- kokemus esihenkilötyöstä

Palveluesihenkilön virka on määräaikainen työllisyyden kuntakokeilun loppuun 30.6.2023 saakka. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakeminen:
Hakuaika päättyy 3.8.2021 klo 16:00. Jätä hakemuksesi alla olevan Hae paikkaa -linkin kautta. Tarvittaessa hakemuksen voi toimittaa paperisena osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13.). Merkitse hakemukseen tehtävän työavain. Hakemukset ovat julkisia.

Lue lisää työllisyyden kuntakokeilusta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/yritykset/tyollisyys/tyollisyyden-kuntakokeilu/

Osa kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista kutsutaan hakemuksen perusteella ryhmähaastatteluun. Ryhmähaastattelut toteutetaan maanantaina 9.8.2021 klo 14-16 Teams-yhteydellä.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Helsingin kaupunki kannustaa anonyymiin rekrytointiin, ja tämä rekrytointi toteutetaan anonyymisti. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Täytä työnhakulomake normaalisti. Huomioi hakemusta kirjoittaessasi, että se noudattaa anonymiteetin periaatteita. Esihenkilö valitsee haastateltavat henkilöt anonyymin yhteenvedon perusteella eikä siinä ole nähtävissä hakijan nimeä, ikää, sukupuolta tai äidinkieltä. Lue lisää: https://www.hel.fi/rekry/fi/valitse-helsinki/anonyymirekrytointi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1476348
  • Tehtäväalue: Toimistotyö
  • Työsuhde: Määräaikainen virka
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki
  • Lisätietoja antaa: Palvelupäällikkö Annukka Sorjonen p. 050 401 3656