Palveluesihenkilö Tuotantokeittiö

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala