(Poistunut julkaisusta)

Palopäällikkö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.1.2021

Palopäällikön viransijaisen työtehtäviin kuuluu esimerkiksi sopimuspalokuntatoiminnan ohjaus ja kehittäminen. Muuten tuleviin työtehtäviin ja vastuualueisiin vaikuttaa pelastustoiminnan palveluyksikön sisäinen työjako. Työnjaossa pyritään huomioimaan muun muassa sijaisen osaaminen ja työkokemus.

Pelastustoiminnan palveluyksikön työtehtävien lisäksi sijaiselle kuuluu yhteistyö HIKLU- ja pelastustoimen kumppanuusverkostoissa sekä muut esimiehen osoittamat tehtävät. Palopäällikön sijainen kuuluu pelastustoiminnan ohjausryhmään ja toimii tarvittaessa pelastustoiminnan palveluyksikön pelastuspäällikön sijaisena. Viransijaisuuden aikana sijainen voi erikseen sovittaessa toimia pelastuslaitoksen päivystävänä päällikkönä vapaamuotoisessa varallaolossa.

Työpaikan nimi: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Työaika: toimistotyöaika, 36 h 15 min viikossa. Työaika on liukuva klo 7-19 välillä.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: soveltuva korkeakoulututkinto tai päätoimiselta pelastustoimintaan osallistuvalta päällystöltä vaadittava kelpoisuus.

Tehtävässä edellytetään hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä ratkaisukeskeistä ja kehittämismyönteistä asennetta ja vähintään B-luokan ajokorttia. Lisäksi hakijan on annettava pyydettäessä lupa turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaisen henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen sekä huumetestaukseen.

Arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, sujuvaa suomen, ruotsin ja englannin kielen suullista ja kirjallista esittämiskykyä, kykyä työskennellä verkostoissa sekä kokemusta pelastustoiminnan johtamisesta.

Suunnitellut haastatteluajankohdat: to 28.1. klo 12.00 ja 14.00, pe 29.1. klo 12.00 ja 14.00 sekä mahdollisesti 1.2. klo 09.30 ja 10.30. Haastatteluun kutsuttavia pyydetään ennen haastattelua vastaamaan Wopi-työtapa-analyysiin.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palvelut alueen 10 kunnan yli 450 000 asukkaalle ja ensihoitopalveluja sopimusten mukaisesti. Palveluksessamme on noin 600 päätoimista henkilöä. Pelastuslaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on osa Espoon kaupungin organisaatiota.