(Poistunut julkaisusta)

Palopäällikkö, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.6.2019

Vantaan kaupunki, konserni- ja asukaspalveluiden toimiala, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Teknikontie 4, 01530 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 02.09.2019 - 


Haemme joukkoomme asiakaspalveluhenkistä alueen palvelutuotannosta vastaavaa palopäällikköä. Tehtävässä pääset mielenkiintoiseen työympäristöön johtamaan ja kehittämään pelastuslaitoksen asiakasrajapinnassa tapahtuvaa palvelutuotantoa.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutuotanto jaetaan kahteen alueeseen. Palopäällikkönä toimit eteläisellä tai pohjoisella alueella pelastuslaitoksen ydintehtävien parissa työskentelevän henkilöstön esimiehenä. Luemme eduksi osaamisen ja kokemuksen onnettomuuksien ehkäisystä ja pelastustoiminnasta. Työssäsi pääset kehittämään koko pelastuslaitoksen palvelutuotantoon liittyviä prosesseja ja toimintamalleja yhdessä henkilöstömme ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Tehtäviisi kuuluu koko alueen palvelutuotannon sisäisen koulutuksen ja osaamisen koordinointi ja toteuttaminen. Lisäksi osallistut työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittämiseen. Palopäällikkönä toimenkuvaasi kuuluu lisäksi tarvittaessa päällystövarallaoloon osallistuminen.

Tehtävässä osallistut pelastuslaitoksen strategian käytännön toteutukseen. Pystyt konkretisoimaan strategiset tavoitteet käytännön toimenpiteiksi, sitoutumaan yhdessä määriteltyihin pelisääntöihin ja edellyttämään sitä myös muilta. Esimiehenä odotamme sinulta avointa ja valmentavaa työotetta ja kykyä selkiyttää henkilöstölle yhteisten tavoitteiden merkityksen. 

Odotamme sinun kykenevän avoimeen vuorovaikutukseen ja toimivaan yhteistyöhön erilaisten ihmisten kanssa. Olethan valmis oppimaan uutta ja haastamaan myös omia näkemyksiäsi tarpeen vaatiessa. Työtäsi teet yhdessä asiakkaiden, henkilöstön ja erilaisten yhteistyöryhmien kanssa, joten tarvitset hyviä neuvottelu- ja viestintätaitoja. Tehtävässä menestyminen edellyttää sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisua sekä esiintymisvalmiutta ja hyviä tietoteknisiä taitoja.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toimii kahdeksan kunnan kasvualueella suurten liikenneväylien ja kansainvälisen lentokentän kupeessa. Palveluksessamme on noin 460 turvallisuusalan ammattilaista. Keskeisinä tehtävinämme ovat onnettomuuksien ehkäisy sekä pelastus- ja ensihoitotoiminta onnettomuustilanteissa. Lisäksi huolehdimme varautumiseen ja väestönsuojeluun kuuluvista pelastustoimen tehtävistä ja tarjoamme näihin tehtäviin liittyvää asiantuntijatukea keskeisimmille sidosryhmillemme. 

Vahvuuksiamme ovat innovatiivinen kehittämistoiminta ja hyvä työnantajamaine. Meillä pääset tekemään työtä, jolla on merkitystä yhteiskuntamme turvallisuuden edistämisessä.

Palopäällikkönä työskentelet kaikkien toimialueemme kuntien alueella.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Pelastuslainsäädännön edellyttämä kelpoisuus päällystövirkaan (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011, 6 §) ja riittävä perehtyneisyys pelastustoimeen tai tehtäväkenttään.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: 

  • voimassa olevaa B-luokan ajokorttia
  • suostumusta tarvittaessa turvallisuusselvityksen tekemiseen virkaan soveltuvuuden tarkistamiseksi 

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) mukaisesti.

Palkkaus: 3779,52 euroa/kk + teknisen sopimuksen mukaiset lisät, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta ja huumausainetestauksesta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: 36 h 45 min/viikko 


Yhteystiedot:

Jorma Alho, pelastuspäällikkö
P. 09 8394 0000
etunimi.sukunimi@vantaa.fi
Tavoitettavissa virka-aikana 27.6-11.7.2019

Jyrki Landstedt, pelastusjohtaja
P. 09 8394 0000
etunimi.sukunimi@vantaa.fi
Tavoitettavissa virka-aikana 12.6-28.6.2019

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.