(Poistunut julkaisusta)

Palomies
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.2.2021

Etsimme 8 palomiestä vakinaisiin virkoihin. Tehtäviin kuuluvat osallistuminen pelastustoimintaan, ensihoitoon sekä onnettomuuksien ehkäisytyöhön tekemällä palotarkastuksia ja valistus- ja neuvontatehtäviä. Työpiste määritetään kulloisenkin tarpeen mukaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta-alueella. Työaika on poikkeusluvan mukainen vuorokausirytmi, 42 tuntia viikossa. Työn aloitusajankohta voidaan sopia erikseen.

Työpaikan nimi: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Työaika: Poikkeusluvan mukainen vuorotyö 42 h/viikko

Haettavat tehtävät ovat virkasuhteisia.

Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Päätoimiselta pelastustoimintaan osallistuvalta miehistöltä vaadittava kelpoisuus.

Tehtävässä edellytetään BC-luokan ajokorttia sekä palomieheltä vaadittavaa hyväksyttyä savusukelluskelpoisuutta nykyjärjestelmän vaatimustasolla hyvä. Savusukelluskelpoisuus on todistettava hyväksytyllä Firefit-testituloksella. Edellytämme myös tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa ja että hakija antaa pyydettäessä luvan turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaisen henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen sekä luvan huumausainetestaukseen.

Mikäli Firefit-testi on vuotta vanhempi, osoitetaan kelpoisuus enintään 3 vuotta vanhalla testitodistuksella Firefit-indeksin voimassaolon mukaisesti lisättynä pelastuslaitokselta saadulla todistuksella, joka osoittaa savusukelluskelpoisuuden hakuhetkellä. Todistukset pyydetään nykyiseltä työnantajalta. Firefit-testin voi korvata pelastusopistossa tehdyllä testillä ja pelastuslaitoksen todistuksella.

Mikäli hakija ei ole tällä hetkellä palomiehen työssä on Firefit-testin oltava alle vuoden vanha.

Arvostamme molempien kotimaisten kielten osaamista sekä kokemusta perustason ensihoitajana toimimisesta. Ikään suhteutettu erinomainen fyysinen suorituskyky katsotaan eduksi virkaan valittaessa.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palvelut alueen 10 kunnan yli 450 000 asukkaalle ja ensihoitopalveluja sopimusten mukaisesti. Palveluksessamme on noin 600 päätoimista henkilöä. Pelastuslaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on osa Espoon kaupungin organisaatiota.