Palomies, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 28.6.2021

Palomiehen tehtävät. Osallistuminen pelastustoimintaan, ensihoitoon sekä onnettomuuksien ehkäisytyöhön tekemällä palotarkastuksia ja valistus- ja neuvontatehtäviä. Työpiste määritetään kulloisenkin tarpeen mukaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta-alueella.

Työaika on poikkeusluvan mukainen vuorokausirytmi, 42 tuntia viikossa. Työn aloitusajankohta voidaan sopia erikseen.

Työpaikan nimi: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos.

Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus.

Haettavat tehtävät ovat virkasuhteisia.

Kelpoisuusvaatimukset: Päätoimiselta pelastustoimintaan osallistuvalta miehistöltä vaadittava kelpoisuus.

Tehtävässä edellytetään Tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa ja että hakija antaa pyydettäessä luvan turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaisen henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen sekä luvan huumausainetestaukseen. Lisäksi edellytetään BC-luokan ajokorttia sekä palomieheltä vaadittavaa hyväksyttyä savusukelluskelpoisuutta nykyjärjestelmän vaatimustasolla hyvä. Savusukelluskelpoisuus on todistettava hyväksytyllä Firefit-testituloksella.

Mikäli Firefit-testi on vuoden vanhempi, osoitetaan kelpoisuus enintään 3 vuotta vanhalla testitodistuksella Firefit-indeksin voimassaolon mukaisesti lisättynä pelastuslaitokselta saadulla todistuksella, joka osoittaa savusukelluskelpoisuuden hakuhetkellä. Firefit-testin voi korvata pelastusopistossa tehdyllä testillä ja pelastuslaitoksen todistuksella. Todistukset pyydetään nykyiseltä työnantajalta.

Mikäli hakija ei ole tällä hetkellä palomiehen työssä, on Firefit-testin oltava alle vuoden vanha.

Arvostamme molempien kotimaisten kielten osaamista sekä kokemusta perustason ensihoitajana toimimisesta. Ikään suhteutettu erinomainen fyysinen suorituskyky katsotaan eduksi virkaan valittaessa.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palvelut alueen 10 kunnan yli 450 000 asukkaalle ja ensihoitopalveluja sopimusten mukaisesti. Palveluksessamme on noin 600 päätoimista henkilöä. Pelastuslaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on osa Espoon kaupungin organisaatiota.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1470910
  • Tehtäväalue: Asiakaspalvelu
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo