(Poistunut julkaisusta)

Palomestari, onnettomuuksien ehkäisyn ohjaus
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.6.2020

Vantaan kaupunki, Kaupunkistrategia ja johto, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Turbiinitie 14, 01530 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen (alkaen 03.08.2020 tai sopimuksen mukaan)

Haemme joukkoomme kehittämisorientoitunutta ja onnettomuuksien ehkäisystä kiinnostunutta palomestaria. 

Palomestarina pääset kehittämään onnettomuuksien ehkäisyn ja pelastustoiminnan vuorovaikutusta, onnettomuuksien ehkäisytyön sisältöä ja osallistumaan toteutuksen suunnitteluun sekä osallistumaan pelastustoiminnan johtamiseen laaja-alaisessa ja monipuolisessa toimintaympäristössä. Osallistut myös pelastustoiminnan kehittämiseen ja teet palotarkastuksia osana palvelutuotantoa.

Työtäsi teet yhdessä asiakkaiden, henkilöstön ja erilaisten yhteistyöryhmien kanssa, joten tarvitset viestintäosaamista, tietoteknisiä taitoja sekä kykyä tuottaa selkeää kirjallista ohjeistusta. Olethan valmis oppimaan uutta ja haastamaan myös omia näkemyksiäsi tarpeen vaatiessa.  

Palomestarit tekevät sekatyöaikaa, johon kuuluu päivystävänä palomestarina toimiminen palvelutuotannossa sekä onnettomuuksien ehkäisyn ohjaukseen liittyvä suunnittelupainotteinen päivätyö virka-aikana. Päivätyötä on noin 1-2 pv viikossa.

Tehtävä edellyttää osaamista ja kokemusta pelastustoiminnan johtamisesta, kiinnostusta onnettomuuksien ehkäisytyöhön, motivaatiota toiminnan kehittämiseen ja hyviä suunnittelu- ja organisointitaitoja. Odotamme sinun kykenevän avoimeen vuorovaikutukseen ja toimivaan yhteistyöhön erilaisten ihmisten kanssa. 

Tehtävässä menestyminen edellyttää kykyä toimia pelastustoiminnan johtajana ja yleisjohtajana laajoissa moniviranomaistilanteissa.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toimii kahdeksan kunnan kasvualueella suurten liikenneväylien ja kansainvälisen lentokentän kupeessa. Palveluksessamme on noin 460 turvallisuusalan ammattilaista. Keskeisinä tehtävinämme ovat onnettomuuksien ehkäisy ja pelastus- ja ensihoitotoiminta onnettomuustilanteissa. Lisäksi huolehdimme varautumiseen sekä väestönsuojeluun kuuluvista pelastustoimen tehtävistä ja tarjoamme näihin tehtäviin liittyvää asiantuntijatukea keskeisimmille sidosryhmillemme. 

Vahvuuksiamme ovat innovatiivinen kehittämistoiminta ja hyvä työnantajamaine. Meillä pääset tekemään työtä, jolla on merkitystä yhteiskuntamme turvallisuuden edistämisessä.

Palomestarina työskentelet kaikkien toimialueemme kuntien alueella.

Rekrytointiaikataulu

Alustavat haastatteluajankohdat:
 -  ke 17.6
 -  to 18.6 

Haastatteluja saatetaan pitää jo hakuaikana. 

Rekrytointiprosessiin sisältyy henkilöarviointi (osalle haastatelluista, jatkovaiheeseen edenneistä hakijoista), joka alustavasti sijoittuu kesäkuun viimeisille viikolle.


Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:

  • Avoimen työilmapiirin
  • Mahdollisuuden kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja
  • Vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Pelastuslainsäädännön edellyttämä kelpoisuus päällystövirkaan (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011, 6 §) ja riittävä perehtyneisyys pelastustoimeen.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: 

  • voimassa olevaa B-luokan ajokorttia

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) mukaisesti.

Palkkaus: 2959,77 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: 

  • suostumus tarvittaessa turvallisuusselvityksen tekemiseen virkaan soveltuvuuden tarkistamiseksi
  • virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja huumausainetestauksesta. 

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Kati Tillander, valvontapäällikkö
p. 09 8394 0000
kati.tillander@vantaa.fi 


tai

Sami Kanerva, palopäällikkö, pohjoinen palvelualue
p. 040 7004406
sami.kanerva@vantaa.fi 

Tavoitettavissa virka-aikana


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.