(Poistunut julkaisusta)

Paloesimies
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.9.2020

Paloesimies toimii pelastusyksikön tai tarvittaessa pelastusjoukkueen johtajana pelastustehtävissä sekä asemallaan työvuoronsa palomiesten ja ensihoitajien työnjohdollisena esimiehenä. Paloesimies tekee myös palotarkastuksia sekä valistus- ja neuvontatehtäviä ja osallistuu tarvittaessa erilaisiin kehittämistehtäviin.

Vakanssin ensikertainen sijoituspaikka on Tammisaaren paloasema.

Virkasuhteen alkamisajankohta voidaan sopia erikseen.

Haastattelut ovat torstaina 29.10.2020 Leppävaaran paloasemalla.

Työpaikan nimi: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Työaika: 42 h viikossa, vuorokausirytmi

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Päätoimiselta pelastustoimintaan osallistuvalta alipäällystöltä vaadittava kelpoisuus.

Tehtävässä edellytetään BC-luokan ajokorttia ja tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa. Lisäksi edellytämme, että hakija antaa pyydettäessä luvan turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaisen henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen sekä paloesimieheltä vaadittavaa hyväksyttyä savusukelluskelpoisuutta nykyjärjestelmän vaatimustasolla hyvä. Savusukelluskelpoisuus on todistettava hyväksytyllä Firefit-testituloksella. Mikäli Firefit-testi on vuoden vanhempi, osoitetaan kelpoisuus enintään 3 vuotta vanhalla testitodistuksella Firefit-indeksin voimassaolon mukaisesti lisättynä pelastuslaitokselta saadulla todistuksella, joka osoittaa savusukelluskelpoisuuden hakuhetkellä.

Arvostamme kummankin kotimaisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa, kokemusta paloesimiestehtävistä sekä kiitettävää fyysistä kuntoa suhteutettuna ikään. Lisäksi arvostamme pelastussukeltajan koulutusta ja kokemusta merellisestä toiminnasta.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palvelut alueen 10 kunnan yli 450 000 asukkaalle ja ensihoitopalveluja sopimusten mukaisesti. Palveluksessamme on noin 600 päätoimista henkilöä. Pelastuslaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on osa Espoon kaupungin organisaatiota.