(Poistunut julkaisusta)

Pälkäneen seurakunnan talouspäällikön virka
Pälkäneen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.1.2020

Tehtävä on monipuolinen ja merkittävä.
Talouspäällikkö vastaa seurakunnan taloudesta, kiinteistöistä ja hautaustoimesta.
Talouspäällikkö vastaa seurakunnan talouden suunnittelusta, seurannasta, arvioinnista, rahoituksesta ja toiminnan kehittämisestä.
Tehtävään sisältyvät taloustoimiston, hautaus-ja kiinteistötoimen sekä kirkkoherranviraston toiminnan ylläpito ja näiden toimintojen esimiehenä toimiminen.
Talouspäällikkö toimii hallinnon kokousten sihteerinä ja omalta osaltaan esittelijänä. Tehtävään kuuluvat myös toimiminen seurakunnan työsuojelupäällikkönä, palkka-asiamiehenä ja it-vastuuhenkilönä. Talouspäällikkö vastaa KirVESTES:n soveltamisesta ja paikallisesta sopimisesta seurakunnassa.

Talouspäälliköllä tulee olla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai muu soveltuva tutkinto sekä riittävästi julkisyhteisön talouden ja seurakuntahallinnon tuntemusta.  
Tehtävän hoitaminen vaatii osaavaa kehittämisotetta, hyviä esimies-, työyhteisö-, viestintä-, ja vuorovaikutustaitoja, muutos- ja sopeutumiskykyä, it-osaamista, sekä työkokemusta julkishallinnollisissa tehtävissä sekä kirkon tehtävän ja seurakuntatyön tuntemista.
Tehtävä edellyttää suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.
Pinta-alaltaan laaja seurakunta edellyttää oman auton käyttöä.
Kokemus esimiestehtävistä katsotaan eduksi.

Viran palkkaus on hinnoitteluryhmän J20 mukainen. Euromääräinen palkka on 3802,19€
Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Virkaan valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.
Hakijoita pyydetään varautumaan soveltuvuusarviointiin.

Haastattelut toteutetaan 24.2.2020.
Sähköiset hakemukset KirkkoHR:n kautta 17.2.2020 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja

kirkkoherra Jari Kemppainen p. 040 712 0562 jari.kemppainen@evl.fi
vs. talouspäällikkö Sari Janhunen p. 040 712 0561 sari.janhunen@evl.fi