(Poistunut julkaisusta)

Päätöksenteon tuen päällikkö
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.10.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme yksikön päällikköä vakituiseen virkasuhteeseen sosiaali- ja terveystoimen päätöksenteon tukeen 1.12. alkaen tai sopimuksen mukaan.

Yksikön päällikön tehtävänä on johtaa päätöksenteon tuki -yksikön toimintaa, taloutta ja henkilöstöä ja vastata sen tuloksellisuuden ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Päätöksenteon tuen tehtävänä on sosiaali- ja terveystoimialan hallinnollisen ohjeistuksen arviointi ja kehittäminen, toimielinten työskentelyn tuki, toimialan keskitetyt juridiset palvelut sekä tehtäväalueeseen liittyvä koulutus. Päätöksenteon tuki jakaantuu kahteen alayksikköön, jotka ovat:
1. Juridinen tuki
2. Valmistelun tuki

Yksikön päällikkö toimii esimiehenä juridisen tuen ja valmistelun tuen esimiehille. Henkilöstömäärä on noin 40 ja budjetti n. 2,7 milj. euroa.

Virkaan haetaan henkilöä, jolla on kokemusta operatiivisesta johtamisesta ja näyttöä muutoksen aikaansaamisesta. Viran hoito edellyttää kokemusta vaativista hallintotehtävistä, järjestelmällisyyttä, ongelmanratkaisukykyä sekä hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja.

Haastattelut järjestetään 29.10 klo 14-17 ja 30.10 klo 15-16. Haastattelujen jälkeen kärkihakijoille tehdään henkilöarviointi.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset jätetään kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään osoitteessa www.helsinkirekry.fi > avoimet työpaikat. Tarvittaessa hakemuksen voi toimittaa paperisena osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13.). Hakemukset ovat julkisia eikä niitä palauteta.Kelpoisuusehto


ylempi korkeakoulututkinto ja suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


kunta- ja sote-alan tuntemuksen