(Poistunut julkaisusta)

Päätoiminen tuntiopettaja, valmentava koulutus
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.9.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, nuoriso- ja aikuiskoulutus
Vantaan ammattiopisto Varia

Tennistie 1, 01370 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.01.2020 - 


Haemme valmentavan koulutuksen tiimiin ammatillista opettajaa toimimaan maahanmuuttajien tutkinnonosakoulutuksen ammatin- ja vastuuopettajana, opettamaan valmentavan koulutuksen eri ryhmiä, vastaamaan tiimin suunnittelijaopettajan tehtävistä sekä tekemään valmentavan koulutuksen kehittämistyötä osana tiimiä.

Vantaan ammattiopisto Varia on Vantaan kaupungin ylläpitämä nykyaikainen, monialainen ammatillista koulutusta järjestävä oppilaitos, joka toimii viidessä toimipisteessä eri puolilla Vantaata. Opiskelijoita on noin 4000 ja henkilökuntaa noin 320.  Varian työilmapiiri on tutkitusti hyvä ja työnantaja kannustaa henkilöstöä oppimaan uutta.

Valmentavan koulutuksen tiimi on energinen, aikaansaava, moninainen joukko osaavia ammattilaisia. Meillä kokeillaan, innostutaan, onnistutaan ja saadaan aikaan tuloksia kunkin opiskelijan tukemiseksi ja osaamisen kehittymisen mahdollistamiseksi.

Haemme  opettajaa valmentavan koulutuksen tiimiin opettamaan ja ohjaamaan maahanmuuttajien tutkinnonosakoulutusten ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijoita. Opettaja toimii vastuuopettajana ja opettaa niin ammatillisia kuin yhteistenkin tutkinnon osien sisältöjä mm. asiakaspalvelua, suomea toisen kielenä, digitaalisessa ympäristössä toimimista, työelämätaitoja, opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksia, kestävää kehitystä sekä työhyvinvointia ja työkyvyn ylläpitämistä. Lisäksi opettaja toimii tarvittaessa sijaisena. Opettajan vastuulla on tiimin opetuksen suunnittelu- ja lukujärjetystyö sekä valmentavan tiimin opetusjärjestelyjen koordinointi.

Opettaja osallistuu valmentavan tiimin erilaisten tapahtumien ja tempausten järjestämiseen. Osana tiimiä hän tekee valmentavien koulutusten kehittämis- ja hanketyötä.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Kokemus maahanmuuttajaryhmien opettamisesta ammatillisessa valmentavassa koulutuksessa. Asiakaspalveluosaaminen. Työelämän tuntemus. Kokemus kehittämistyöstä. Kyky ja halukkuus opettaa monipuolisesti yhteisten tutkinnon osien sisältöjä. Kokemus yhteisopettajuudesta ja tiimiopettajuudesta. Hyvä organisointikyky ja kokonaisuuksien hahmottaminen. Studenta-opiskelijahallintajärjestelmän tuntemus erityisesti resursoinnin ja lukujärjestystyön osalta. Hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Joustavuus ja paineensietokyky.

Luemme eduksi: Ohjausosaaminen. Kokemus hanketyötä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.


Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan vuosityöaika


Yhteystiedot:

Osaamispalveluesimies

Bask Sini

0401847648

sini.bask@vantaa.fi


Tavoitettavissa arkisin klo 7.30-8.00 ja klo 15.30-16.00


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.