(Poistunut julkaisusta)

Päätoiminen tuntiopettaja, valmentava koulutus
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.4.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, nuoriso- ja aikuiskoulutus
Vantaan ammattiopisto Varia

Tennistie 1, 01370 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.07.2019 - 


Haemme valmentavan koulutuksen tiimiin ammatillista opettajaa vastaamaan tiimin hankekoordinoinnista ja työelämäkoordinoinnista sekä opettamaan valmentavan koulutuksen eri ryhmiä. 

Vantaan ammattiopisto Varia on Vantaan kaupungin ylläpitämä nykyaikainen, monialainen ammatillista koulutusta järjestävä oppilaitos, joka toimii viidessä toimipisteessä eri puolilla Vantaata. Opiskelijoita on noin 4000 ja henkilökuntaa noin 320.  Varian työilmapiiri on tutkitusti hyvä ja työnantaja kannustaa henkilöstöä oppimaan uutta.

Valmentavan koulutuksen tiimi on energinen, aikaansaava, moninainen joukko osaavia ammattilaisia. Meillä kokeillaan, innostutaan, onnistutaan ja saadaan aikaan tuloksia kunkin opiskelijan tukemiseksi ja osaamisen kehittymisen mahdollistamiseksi.

Haemme ammatillista opettajaa huolehtimaan valmentavan koulutuksen tiimin hankkeisiin liittyvistä tehtävistä. Opettaja huolehtii hankkeiden koordinoinnista, dokumentoinnista sekä hallinnoinista. Hän osallistuu hankehakemusten valmisteluun ja vastaa hankkeiden tavotteiden toteutumisesta yhdessä muun tiimin kanssa. Opettaja toimii valmentavan koulutuksen tiimin työelämäkoordinaattorina. Hän tekee tiimin oppisopimuksiin liittyvän dokumentoinnin, järjestää työelämätapahtumia ja toimii tiimin työelämäyhteyshenkilönä. 

Opettajan vastuulle kuuluu pedagogisen osuuskunnan toiminnasta vastaaminen yhdessä tiimin kanssa. Opettaja opettaa ja ohjaa valmentavan koulutuksen eri ryhmiä ja koulutuksien sisältöjä sekä osallistuu opiskelijavalintaan. Hän on mukana  Vantaan osaamiskeskuksen kehittämistyössä. Lisäksi tehtävään kuuluu muita valmentavan tiimin kehittämistehtäviä.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Ammatillisten aineiden opettajan kelpoisuus. Kokemus maahanmuuttajaryhmien opettamisesta. Hankedokumetoinnin ja -koordinoinnin osaaminen. Työelämä- ja verkostoyhteistyötaidot. Pääkaupunkiseudun maahanmuuttajaverkoston tuntemus. Kokemus kehittämistehtävistä.

Luemme eduksi: Erityisopettajapätevyys. Opinto-ohjausosaaminen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.


Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan vuosityöaika


Yhteystiedot:

Osaamispalveluesimies Bask Sini

0401847648

sini.bask@vantaa.fi


Tavoitettavissa arkisin klo 7.30-8.00 ja klo 16-16.30


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.