(Poistunut julkaisusta)

Päätoiminen tuntiopettaja, valmentava koulutus, 2 tehtävää
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.1.2020

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Toisen asteen koulutus
Vantaan ammattiopisto Varia

Tennistie 1, 01370 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 10.02.2020 tai sopimuksen mukaan - 31.12.2020


Vantaan ammattiopisto Varia on Vantaan kaupungin ylläpitämä nykyaikainen, monialainen ammatillista koulutusta järjestävä oppilaitos, joka toimii viidessä toimipisteessä eri puolilla Vantaata. Opiskelijoita on noin 4000 ja henkilökuntaa noin 320. Varian työilmapiiri on tutkitusti hyvä ja työnantaja kannustaa henkilöstöä oppimaan uutta.

Suomi toisena kielenä -opettajat työskentelevät Vantaan ammattiopisto Varian Valmentavan koulutuksen tiimissä sekä ammattiopiston perustutkintokoulutuksissa vieraskielisten opiskelijoiden kielitaidon tukemiseksi. Opetusta voi olla kaikissa Varian toimipisteissä. Suomi toisena kielenä -opetukseen integroidut yhteisten tutkinnon osien sisällöt (opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, työelämässä tarvittava osaaminen sekä mahdollisesti digitaalisessa ympäristössä toimiminen) kuuluvat opettajan vastuisiin.

Suomi toisena kielenä -opettajan keskeisin tehtävä on opettaa suomen kieltä ja toimia kielen oppimisen tukena osana ammatin oppimista ja ammatilliseen koulutukseen valmentautumista. Opetus ja tuki voi tapahtua kaikissa eri oppimisympäristöissä. Tehtäviin kuuluu maahanmuuttajaopiskelijoille tarjottavan tuen eri muotojen kehittämiseen osallistuminen Vantaan ammattiopisto Variassa.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Suomi toisena kielenä -opettajan kelpoisuus. Kokemusta ammatillisesta koulutuksesta, ammatilliseen koulutukseen valmentavasta tutkinnonosakoulutuksesta sekä maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa työskentelystä. Kokemusta yhteisopettajuudesta. Tuoretta ja monipuolista kokemusta ja näkemystä ammatillisen suomi toisen kielenä -opetuksen eri muodoista. Työ vaatii hyviä yhteistyötaitoja, itsenäistä työotetta sekä näkemystä ja intoa maahanmuuttajakoulutuksen kehittämiseen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote

Työpaikkojen lukumäärä: 2

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan, vuosityöaika


Yhteystiedot:

Osaamispalveluesimies Jaakkola Ilkka

040 144 7753

ilkka.jaakkola@vantaa.fi


Tavoitettavissa arkisin klo 15-16


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.