(Poistunut julkaisusta)

Päätoiminen tuntiopettaja, suomi toisena kielenä opettaja valmentava koulutus
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.10.2020

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Toisen asteen koulutus
Vantaan ammattiopisto Varia

Tennistie 1, 01370 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.01.2021 - 


Vantaan ammattiopisto Varia on Vantaan kaupungin ylläpitämä nykyaikainen, monialainen ammatillista koulutusta järjestävä oppilaitos, joka toimii viidessä toimipisteessä eri puolilla Vantaata. Opiskelijoita on noin 4000 ja henkilökuntaa noin 320.  Varian työilmapiiri on tutkitusti hyvä ja työnantaja kannustaa henkilöstöä oppimaan uutta.

Suomi toisena kielenä -opettaja työskentelee Vantaan ammattiopisto Varian Valmentavan koulutuksen tiimissä vieraskielisten opiskelijoiden kielitaidon tukemiseksi. Tehtävän täyttämisen alkuvaiheessa opetus tapahtuu pääsääntöisesti ammatilliseen koulutukseen valmistavan VALMA-koulutuksen parissa, mutta voi sisältää myös sekä vieraskielisten tutkinnonosakoulutusten että perustutkintojen opiskelijoiden suomen opetusta. Tehtäviin kuuluu myös valmentavan koulutuksen,  Varian OPVA-tuen sekä suomi toisena kielenä- tuen kehittämistehtäviä ja sijaistuksia.  Tehtäviin sisältyvät mahdollisesti vastuuopettajan tehtävät valmentavassa koulutuksessa sekä muiden VALMA-koulutuksen sisältöjen opettamista.

Suomi toisena kielenä opettajan keskeisin tehtävä on opettaa suomen kieltä ja toimia kielen oppimisen tukena osana ammatillista oppimista ja ammatilliseen koulutukseen valmentautumista. Opetus ja tuki voi tapahtua kaikissa eri oppimisympäristöissä. Tehtäviin kuuluu vieraskielisille opiskelijoille tarjottavan tuen eri muotojen kehittämiseen osallistuminen sekä verkostotyö Vantaan ammattiopisto Variassa. 

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Suomi toisena kielenä opettajan kelpoisuus.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Kokemusta ammatilliseen koulutukseen valmentavasta VALMA- koulutuksesta sekä vieraskielisten opiskelijoiden kanssa työskentelystä. Kokemusta yhteisopettajuudesta. Kokemusta OPVA-opintojen opettamisesta. Tuoretta kokemusta ja näkemystä suomi toisen kielenä tuen eri muodoista. Työ vaatii hyviä yhteistyötaitoja, itsenäistä työotetta sekä näkemystä ja intoa koulutuksen kehittämiseen.

Luemme eduksi: Erityispedagogiikan ja opinto-ohjauksen tuntemuksen. Studenta- opiskelijahallintajärjestelmäosaamisen. ItsLearning-oppimisalustan käyttökokemuksen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Palkkaus: OVTES

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan Vuosityöaika


Yhteystiedot:

Osaamispalveluesimies

Bask Sini

0401847648

sini.bask@vantaa.fi


Tavoitettavissa Arkisin klo 7.30-8.00 ja 15.30-16.00


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.