(Poistunut julkaisusta)

Päätoiminen tuntiopettaja, suomi toisena kielenä opettaja valmentava koulutus
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.9.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, nuoriso- ja aikuiskoulutus
Vantaan ammattiopisto Varia

Tennistie 1, 01370 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.01.2020 tai sopimuksen mukaan - 


Vantaan ammattiopisto Varia on Vantaan kaupungin ylläpitämä nykyaikainen, monialainen ammatillista koulutusta järjestävä oppilaitos, joka toimii viidessä toimipisteessä eri puolilla Vantaata. Opiskelijoita on noin 4000 ja henkilökuntaa noin 320.  Varian työilmapiiri on tutkitusti hyvä ja työnantaja kannustaa henkilöstöä oppimaan uutta.

Suomi toisena kielenä-opettajat työskentelevät  Vantaan ammattiopisto Varian Valmentavan koulutuksen tiimissä sekä ammattiopiston perustutkintokoulutuksissa vieraskielisten opiskelijoiden kielitaidon tukemiseksi. Tehtävän täyttämisen alkuvaiheessa toinen opettaja opettaa suomea toisena kielenä Hiekkaharjun toimipisteen tekniikan alojen perustutkinto-opiskelijoille suomi toisena kielenä tuen tarvitsijoille sekä  maahanmuuttajien tutkinnonosakoulutusten tekniikan alojen ryhmille. Toinen opettaja opettaa tehtävän täyttämisen alkuvaiheessa Aviapoliksen toimipisteessä logistiikan ja autoalan perustutkinto- ja maahanmuuttajien tutkinnon osa koulutusten opiskelijoita. Suomi toisen kielenä opetukseen integroidut yhteisten tutkinnon osien sisällöt (opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, työelämässä tarvittava osaaminen sekä mahdollisesti digitaalisessa ympäristössä toimiminen) kuuluvat opettajan vastuisiin. Tehtävään sisältyvät mahdollisesti vastuuopettajan tehtävät valmentavassa koulutuksessa.

Suomi toisena kielenä opettajan keskeisin tehtävä on opettaa suomen kieltä ja toimia kielen oppimisen tukena osana ammatin oppimista ja ammatilliseen koulutukseen valmentautumista. Opetus ja tuki voi tapahtua kaikissa eri oppimisympäristöissä. Tehtäviin kuuluu maahanmuuttajaopiskelijoille tarjottavan tuen eri muotojen kehittämiseen osallistuminen Vantaan ammattiopisto Variassa. 

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. 

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme:  Suomi toisena kielenä opettajan kelpoisuus. Kokemusta ammatillisesta koulutuksesta, ammatilliseen koulutukseen valmentavasta tutkinnon osa koulutuksesta sekä maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa työskentelystä. Kokemusta yhteisopettajuudesta. Tuoretta ja monipuolista kokemusta ja näkemystä ammatillisen suomi toisen kielenä opetuksen eri muodoista. Työ vaatii hyviä yhteistyötaitoja, itsenäistä työotetta sekä näkemystä ja intoa maahanmuuttajakoulutuksen kehittämiseen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.


Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 2

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan Vuosityöaika


Yhteystiedot:

Osaamispalveluesimies

Bask Sini

0401847648

sini.bask@vantaa.fi


Tavoitettavissa Arkisin klo 7.30-8.00 ja klo 15.30-16.00


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.