(Poistunut julkaisusta)

Päätoiminen tuntiopettaja, suomi toisena kielenä opettaja valmentava koulutus
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.9.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, nuoriso- ja aikuiskoulutus
Vantaan ammattiopisto Varia

Tennistie 1, 01370 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 21.10.2019 tai sopimuksen mukaan - 31.12.2020


Vantaan ammattiopisto Varia on Vantaan kaupungin ylläpitämä nykyaikainen, monialainen ammatillista koulutusta järjestävä oppilaitos, joka toimii viidessä toimipisteessä eri puolilla Vantaata. Opiskelijoita on noin 4000 ja henkilökuntaa noin 320.  Varian työilmapiiri on tutkitusti hyvä ja työnantaja kannustaa henkilöstöä oppimaan uutta.

Suomi toisena kielenä -opettajat työskentelevät  Vantaan ammattiopisto Varian Valmentavan koulutuksen tiimissä maahanmuuttajien kielitaidon tukemiseksi. Tehtävän täyttämisen alkuvaiheessa toinen opettajista opettaa suomea toisena kielenä VALMA-koulutuksen nuorille ja aikuisille suomi toisena kielenä tuen tarvitsijoille sekä maahanmuuttajien tutkinnonosakoulutusten ja perustutkintojen opiskelijoille. Toinen opettajista opettaa maahanmuuttajien valmentavien tutkinnonosakoulutusten opiskeljoita sekä eri alojen perustutkinot-opiskelijoita. Molempiin tehtäviin kuuluu myös sijaistuksia. Suomi toisena kielenä opetukseen integroidut yhteisten tutkinnon osien sisällöt (opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, työelämässä tarvittava osaaminen sekä mahdollisesti digitaalisessa ympäristössä toimiminen) kuuluvat opettajan vastuisiin. Tehtäviin sisältyvät mahdollisesti vastuuopettajan tehtävät valmentavassa koulutuksessa, jolloin opetetaan myös VALMA-koulutuksen koulutuksen osia.

Suomi toisena kielenä opettajan keskeisin tehtävä on opettaa suomen kieltä ja toimia kielen oppimisen tukena osana ammatin oppimista ja ammatilliseen koulutukseen valmentautumista. Opetus ja tuki voi tapahtua kaikissa eri oppimisympäristöissä. Tehtäviin kuuluu maahanmuuttajaopiskelijoille tarjottavan tuen eri muotojen kehittämiseen osallistuminen Vantaan ammattiopisto Variassa. 

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioimme myös muut hakijat.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme:  Suomi toisena kielenä opettajan kelpoisuus.  Kokemusta ammatillisesta koulutuksesta sekä maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa työskentelystä. VALMA-koulutuksen tuntemusta. Kokemusta yhteisopettajuudesta. Tuoretta kokemusta ja näkemystä suomi toisen kielenä tuen eri muodoista. Työ vaatii hyviä yhteistyötaitoja, itsenäistä työotetta sekä näkemystä ja intoa maahanmuuttajakoulutuksen kehittämiseen.

Luemme eduksi: Erityispedagogisen osaamisen. Opinto-ohjausosaamisen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.


Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 2

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan Vuosityöaika


Yhteystiedot:

Osaamispalveluesimies

Bask Sini

0401847648

sini.bask@vantaa.fi


Tavoitettavissa Arkisin klo 7.30-8.00 ja 15.30-16.00


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.