(Poistunut julkaisusta)

Päätoiminen tuntiopettaja, suomi toisena kielenä opettaja valmentava koulutus
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.7.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, nuoriso- ja aikuiskoulutus
Vantaan ammattiopisto Varia

Tennistie 1, 01370 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 01.08.2019 tai sopimuksen mukaan - 31.12.2020


Vantaan ammattiopisto Varia on Vantaan kaupungin ylläpitämä nykyaikainen, monialainen ammatillista koulutusta järjestävä oppilaitos, joka toimii viidessä toimipisteessä eri puolilla Vantaata. Opiskelijoita on noin 4000 ja henkilökuntaa noin 320.  Varian työilmapiiri on tutkitusti hyvä ja työnantaja kannustaa henkilöstöä oppimaan uutta.

Suomi toisena kielenä-opettaja työskentelee  Vantaan ammattiopisto Varian Valmentavan koulutuksen tiimissä maahanmuuttajien kielitaidon tukemiseksi. Tehtävän täyttämisen alkuvaiheessa opettaja opettaa suomea toisena kielenä VALMA-koulutuksen nuorille ja aikuisille suomi toisena kielenä tuen tarvitsijoille sekä mahdollisesti maahanmuuttajien tutkinnonosakoulutusten ja perustutkintojen opiskelijoille. Suomi toisena kielenä opetukseen integroidut yhteisten tutkinnon osien sisällöt (opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, työelämässä tarvittava osaaminen sekä mahdollisesti digitaalisessa ympäristössä toimiminen) kuuluvat opettajan vastuisiin. Tehtävään sisältyvät mahdollisesti vastuuopettajan tehtävät valmentavassa koulutuksessa, jolloin hän opettaa myös VALMA-koulutuksen koulutuksen osia.

Suomi toisena kielenä opettajan keskeisin tehtävä on opettaa suomen kieltä ja toimia kielen oppimisen tukena osana ammatin oppimista ja ammatilliseen koulutukseen valmentautumista. Opetus ja tuki voi tapahtua kaikissa eri oppimisympäristöissä. Tehtäviin kuuluu maahanmuuttajaopiskelijoille tarjottavan tuen eri muotojen kehittämiseen osallistuminen Vantaan ammattiopisto Variassa. 

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.suomi toisena kielenä opettajan kelpoisuus

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Kokemusta ammatillisesta koulutuksesta sekä maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa työskentelystä. VALMA-koulutuksen tuntemusta. Kokemusta yhteisopettajuudesta. Työ vaatii hyviä yhteistyötaitoja, itsenäistä työotetta sekä näkemystä ja intoa maahanmuuttajakoulutuksen kehittämiseen.

Luemme eduksi: Kokemuksen maahanmuuttajien valmentavasta tutkinnonosakoulutuksesta. Erityispedagogisen osaamisen. Opinto-ohjausosaamisen. Muun kielitaidon.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.


Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan Vuosityöaika


Yhteystiedot:

Osaamispalveluesimies Bask Sini

0401847648

sini.bask@vantaa.fi


Tavoitettavissa 22.- 26.7. arkisin klo 8 -16


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.