(Poistunut julkaisusta)

Päätoiminen tuntiopettaja, sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.8.2019

Päätoiminen tuntiopettaja, sijaisuus

Työavain 3-1539-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 07.10.2019 (päättyy 30.05.2020)
Hakuaika päättyy 30.08.2019 kello 15:45
Lähderannan koulu , Lähdesuoni 4 02070 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Etsimme joukkoomme ammatillisesti kunnianhimoista ja hyvät työyhteisötaidot omaavaa päätoimista tuntiopettajaa. Tehtävään kuuluu luokanopetus 2. luokalle, varhennetun englannin opetus, liikunnan opetus 6. luokalle sekä liikunnan valinnaiskurssin opetus. Viikkotuntimäärä on 27. Lähderannan koulu on n. 270 oppilaan alakoulu Espoon Laaksolahdessa. Koulumme toimintakulttuuriin kuuluu positiivisuus ja vahvuuspedagogiikkaa käytetään opetuksen lähtökohtana. Koulussa toteutetaan joustavia opetusjärjestelyjä ja tiimiopettajuutta. Edellä mainitun mukainen toimintakulttuurinen osaaminen katsotaan eduksi.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme uuden opetussuunnitelman mukaista pedagogista osaamista sekä alkuopetuksen ja liikunnan opetuksen pedagogisia taitoja.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 10 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

vs. rehtori Päivi Parkkinen
0438265226
paivi.parkkinen@espoo.fi

apulaisrehtori Niina Sivonen
0406711280