(Poistunut julkaisusta)

Päätoiminen tuntiopettaja, S2-opetus, Hiekkaharjun koulu
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.4.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, perusopetus
Hiekkaharjun koulu

Talkootie 37, 01350 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 01.08.2019 - 30.05.2020


Haemme Hiekkaharjun kouluun päätoimista tuntiopettajaa työskentelemään S2- opettajana. Etsimämme opettaja on ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen, koulun kielten- ja kielitietoisuuden opetuksen kehittämisestä kiinnostunut, osaaja. Hakijoilta edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, verkosto-osaamista sekä kiinnostusta koulun kehittämistyöhön.

Hiekkaharjun koulu tarjoaa valituksi tulleelle päätoimiselle tuntiopettajalle monipuolisen työn, jossa edellytetään halua toimia monikulttuurisessa ympäristössä kielitietoisena opettajana. Työssä eduksi luetaan kyky oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja oppilashuollollisten tarpeiden huomioiminen sekä vastaaminen pedagogisen tuen tarpeisiin yhteistyössä koulun muiden opettajien kanssa. Työssä onnistuminen edellyttää oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja kykyä yhteisuunnitteluun koulun arjessa. Tehtävään valittavan odotetaan olevan ammattilainen, jolla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä aktiivinen ja lapsesta välittävä, lämmin työote. Työn tukena on tiimiorganisaatio ja kannustava työyhteisö.

Hiekkaharjun koulu sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella noin 500 m etäisyydellä Hiekkaharjun asemasta ja noin 2 km etäisyydellä Tikkurilasta.

Koulussa opiskelee noin 570 oppilasta. Koulussamme annetaan perusopetusta 1.- 6. vuosiluokille. Koulussamme on yleisopetusluokkien lisäksi erityisopetus- ja etappiluokat sekä maahanmuuttajaoppilaiden valmistava luokka. Annamme laadukasta perusopetusta ja kasvatamme oppilaistamme itsetunnoltaan terveitä, itsenäisiä ja yhteistyökykyisiä sekä opiskeluun ja elämään myönteisesti asennoituvia nuoria.

Koulumme verkkosivut. Tutustu myös Vantaan perusopetukseen työnantajana tästä.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Rehtori Halme Anna

0401863054

anna.halme2@vantaa.fiVantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.