(Poistunut julkaisusta)

Päätoiminen tuntiopettaja, resurssiopettaja, Vierumäen koulu
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.7.2020

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Perusopetus
Vierumäen koulu

Lehmustontie 9, 01450 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 17.08.2020 tai sopimuksen mukaan - 31.07.2021


Haemme Vierumäen kouluun päätoimista tuntiopettajaa työskentelemään resurssiopettajana 17.8.2020-31.7.2021. Opetustuntien määrä tulee olemaan 16-20h/vko.  Resurssiopettaja tulee työskentelemään yleisopetuksessa vuosiluokilla 1-5 samanaikaisopettajana sekä itsenäisesti joustavissa pienryhmissä. Resurssiopettaja on mukana  erityisesti tukemassa niitä oppilaita, joiden oppimiseen kevään poikkeusolot aiheuttivat haasteita. Työnkuvassa painottuu oppimisen tukemisen lisäksi tunne- ja vuorovaikutustaitojen ohjaaminen. Tällä resurssilla on tarkoitus ehkäistä syrjäytymisvaarassa olevien lasten pudokkuutta ja tukea kokonaisvaltaisesti lasten koulunkäynnin polkua.  

Olemme vuosiluokille 1-5 perusopetusta antava lähikoulu, joka toimii kahdessa opetuspisteessä n. 2km:n etäisyydellä Korson keskustasta. Olemme n. 500 oppilaan ja n. 40 aikuisen oppiva yhteisö. 

Hakijalta edellytämme joustavaa työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä sitoutumista inklusiivisen toimintamallin toteuttamiseen. Joustavat opetusjärjestelyt ja tuen muotojen luova kehittäminen ovat keskeinen osa toimintakulttuuriamme. Koulussamme oppilaan hyvinvointia ja yksilöllistä oppimista ja kasvua tuetaan kunnioittavalla kohtaamisella, monipuolisella kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä sekä vahvuudet huomioivalla pedagogiikalla. Toimintamme perustana ovat yhteisesti määritellyt arvot: yhteisöllisyys, rohkeus, avoimuus sekä vastuullisuus. 

Lisätietoa koulustamme voit katsoa kotisivuiltamme.

Työyhteisössämme onnistuminen edellyttää oma-aloitteisuutta, kehittämismyönteisyyttä, taitoa yhteissuunnitteluun sekä ratkaisukeskeistä työotetta. Työn tukena Vierumäessä on vahva tiimiopettajuuden malli ja kehittämismyönteinen työyhteisö. Koulumme opetushenkilöstö on mukana kolmivuotisessa perusopetuksen vuosityöaikakokeilussa. Kokeilu alkoi v.2018. 

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä videosta ja lukemalla lisää Vantaa.fi:sta.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Rehtori

Ihalainen Jukka

040 3577815

jukka.ihalainen@vantaa.fi

Tavoitettavissa arkisin 8-16

Apulaisrehtori Suvi Hautajoki, p. 050-314 6267, suvi.hautajoki@vantaa.fi, arkisin 8-16

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.