(Poistunut julkaisusta)

Päätoiminen tuntiopettaja, resurssiopettaja, Seutulan koulu
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.4.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, perusopetus
Seutulan koulu

Katriinantie 60, 01760 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 01.08.2019 - 31.05.2020


Hei sinä yhteistyöstä ja samanaikaisopetuksesta innostunut luokanopettaja! 

Haemme iloiseen joukkoomme resurssiopettajaa.

Seutulan koulu on lämminhenkinen kouluyhteisö Länsi-Vantaalla maalaismaisemassa. Yksisarjaisessa alakoulussamme on noin 150 oppilasta luokilla 1-6. Luokanopettajia meillä on kahdeksan, laaja-alaisia erityisopettajia kaksi sekä kaksi koulunkäyntiavustajaa. Vahvuutemme on tiivis yhteisöllisyys. Rakennamme yhdessä hyvää ja vahvaa me-henkeä yhteisen tekemisen kautta.  

Toimintamme perusajatuksena on, että oppilaat ja heidän huoltajansa pitävät kouluamme turvallisena omana koulunaan, jonka toimintatapoihin he voivat aktiivisesti vaikuttaa. Pidämme tärkeänä, että oppilaat saavat iloita tekemästään työstä ja onnistumisistaan. Pyrimme luomaan koulustamme yhteisöllisyyttä edistävän sekä turvallisen ja innostavan oppimisympäristön

Tutustu kouluumme tästä. 

Työyhteisömme arvostaa yhteisopettajuuden ja yhteissuunnittelun tuomia etuja, aktiivista työotetta, työn iloa ja onnistumisen kokemuksia. Koulumme pienen koon vuoksi jokainen opettaja kantaa vastuuta koulumme toiminnasta. Kehitämme koulua jatkuvasti, tavoitteena joustavat opetusjärjestelyt ja opetushenkilöstön työparityöskentely.

Haemme ammattitaitoiseen työyhteisöömme resurssiopettajaksi aikaansa seuraavaa ja yhteisiin toimintatapoihin sitoutuvaa päätoimista tuntiopettajaa (noin 24 vvt), jolla on kykyä toimia myös erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa kaikilla vuosiluokilla. Tehtävä vaatii hakijalta joustavuutta ja kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin.

Luokanopettajan kelpoisuuden lisäksi edellytämme hakijalta halua ja kykyä tehdä tiivistä yhteistyötä muiden opettajien kanssa kanssa sekä vahvaa näkemystä opetussuunnitelman toteuttamisesta. Odotamme, että hakija pystyy opettamaan kaikkia alakoulussa opetettavia pakollisia aineita, mukaan lukien kielet, käsityöt ja musiikki.


Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Fyhr Elina, vs. koulunjohtaja

+358405860923

elina.fyhr@vantaa.fi

Tavoitettavissa virka-aikana.


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.