(Poistunut julkaisusta)

Päätoiminen tuntiopettaja, Meritorin koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.5.2020

Kuvaus tehtävästä: Päätoiminen tuntiopettajan sijainen toimii neljännen luokan opetuksessa yhteistyössä 3-4 luokkien opettajien kanssa.

Koulun nimi ja osoite:
Meritorin koulu
Merivalkama 9
02320 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävässä edellytetään
- monipuolista opetusosaamista poikkeusoloissa
- kokemusta joustavista opetusjärjestelyistä
- kokemusta kolmiportaisesta tuesta ja pedagogisten asiakirjojen laatimisesta
- yhteistyökykyä huoltajien, luokan- ja aineenopettajien, muun henkilökunnan, sekä sosiaali- ja perhetyön ja järjestöjen kanssa
- tiimityöskentelytaitoja
- joustavuutta ja yhteistyötaitoja

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme
- monipuolisia pedagogisia taitoja
- S2-osaamista
- kokemusta työskentelystä erityislasten kanssa
- kokemusta monikulttuurisesta toimintaympäristöstä
- näkemystä ja kokemusta vahvuuspedagogiikan toteuttamiseen ja kehittämiseen
- luovaa ongelmanratkaisutaitoa
- mahdollisuutta opettaa taito- ja taideaineita, erityisesti musiikkia
- kiinnostusta oman oppimisen kehittämiseen


Toteutamme Meritorin koulussa vahvuusperustaista opetusta usealla luokka-asteella. Hyvään keskittyvän ja vahvaa luonnetta kasvattavan opetuksen myötä löydämme jokaisen lapsen voimavaroja ja vahvuuksia.

Koulu antaa matemaattis-luonnontieteellistä opetusta. Opiskelu perustuu havainnointiin, tutkimiseen, itsenäiseen tiedonhankintaan ja saadun tiedon käsittelyyn itsenäisesti ja ryhmissä.

Meritorissa annetaan luokkamuotoista ja luokatonta erityisopetusta sekä valmistavaa opetusta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).