(Poistunut julkaisusta)

Päätoiminen tuntiopettaja, matematiikka, fysiikka, Ruusuvuoren koulu
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.1.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, perusopetus
Ruusuvuoren koulu

Kisatie 21, 01450 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.08.2019-


Oletko kiinnostunut yhteisopettajuudesta ja vahvasta matemaattisten aineiden tiimityöskentelystä?
  • Sujuuko osaamisen jakaminen ja Classroomin hyödyntäminen?
  • Haluaisitko kehittää monialaisia oppimiskokonaisuuksia matemaattisten aineiden näkökulmasta?
  • Oletko lukujärjestys ja Kurre/Primus-osaaja?

Jos kiinnostuit, hae Ruusikseen töihin matematiikan ja fysiikan päätoimiseksi tuntiopettajaksi!

Ruusuvuoren koulussa opiskelee n. 500 nuorta 6.-9.-luokilla. Haluamme vaalia sitä, että koulu on jokaiselle turvallinen ja innostava ympäristö, jossa voi olla oma itsensä. Oppilaan toimijuuden vahvistaminen on meille tärkeä asia. Koulussamme toimii toista vuotta työelämäpainotteisen oppimisen malli (Teppo), joka on mahdollisuus kaikille halukkaille koulun oppilaille opiskella vaihtoehtoisella tavalla peruskoulun rinnalla. Koulun kotisivut löydät täältä.

Henkilöstö koostuu 42 opettajasta, neljästä koulunkäyntiavustajasta sekä oppilashuollon henkilökunnasta. Kaikki oppilaat ovat aineenopetusjärjestelmässä. Tulevan lukuvuoden kehittämiskohteita ovat monialaiset oppimiskokonaisuudet ja laaja-alaisen osaamisen tuominen osaksi toimintakulttuuria sekä lukutaidon edistäminen sen laajassa merkityksessä. Koulumme sijaitsee Korsossa monimuotoisen lähiluonnon keskellä hyvien yhteyksien päässä. Oppimisen ja kasvun tukena on mahdollista hyödyntää kallioista metsää, vieressä olevia Ankkalampea ja urheilupuistoa sekä hyviä julkisia yhteyksiä.

Haemme innostuneeseen opettajajoukkoomme matematiikan ja fysiikan opettajaa. Edellytämme hyvää oppilaan kohtaamisen taitoa, oma-aloitteista työotetta, kykyä työskennellä eri aineenopettajien kanssa oppilaan edun mukaisesti sekä kykyä rakentavaan yhteistyöhön kotien kanssa.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä.

Työsuhteen tietoja:

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.


Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Edellytämme vahvaa matemaattisten aineiden hallintaa, tiimityöskentelytaitoja sekä halua kehittää matemaattisten aineiden osuutta monialaisten oppimiskokonaisuuksien osana. Valintakierroksella eteneviltä edellytetään näytetunnin pitämistä.

Luemme eduksi: Primuksen ja Kurren vahvaa osaamista sekä taitoa lukujärjestystyöhön yhteistyössä rehtorin ja johtoryhmän kanssa. Lukujärjestystyö edellyttää vahvaa pedagogista näkemystä sekä kykyä simuloida erilaisia pedagogisen johtamisen rakenteita lukujärjestyksen avulla.


Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.


Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan


Yhteystiedot:
Rehtori Rytilä Salla
040 521 2913

salla.rytila(at)vantaa.fi

Tavoitettavissa ma-pe klo 8-16

Apulaisrehtori Honkakoski Kaisa

043 827 2839


Vantaan kaupunki on savuton työpaikka.
Haethan paikkaa vain sähköisesti.