(Poistunut julkaisusta)

Päätoiminen tuntiopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Ruusuvuoren koulu (sijaisuus)
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.4.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, perusopetus
Ruusuvuoren koulu

Kisatie 21, 01450 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 06.08.2019 - 30.05.2020


  • Oletko kiinnostunut yhteisopettajuudesta ja vahvasta matemaattisten aineiden tiimityöskentelystä?
  • Sujuuko osaamisen jakaminen ja Classroomin hyödyntäminen?
  • Miten varmistat oppijan onnistumisen ja oppijan itsetunnon vahvistumisen?

Jos kiinnostuit, hae Ruusikseen töihin matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan lukuvuoden mittaiseen sijaisuuteen!

Ruusuvuoren koulussa opiskelee n. 500 nuorta 6.-9.-luokilla. Haluamme vaalia ajatusta siitä, että koulu on jokaiselle turvallinen ja innostava ympäristö, jossa voi olla oma itsensä. Oppilaan toimijuuden vahvistaminen on meille tärkeä asia. Koulussamme toimii toista vuotta työelämäpainotteisen oppimisen malli (Teppo), joka on mahdollisuus kaikille halukkaille koulun oppilaille opiskella vaihtoehtoisella tavalla peruskoulun rinnalla. Koulun kotisivut löydät täältä.

Henkilöstö koostuu 42 opettajasta, neljästä koulunkäyntiavustajasta sekä oppilashuollon henkilökunnasta. Kaikki oppilaat ovat aineenopetusjärjestelmässä. Tulevan lukuvuoden kehittämiskohteita ovat monialaiset oppimiskokonaisuudet ja laaja-alaisen osaamisen tuominen osaksi toimintakulttuuria sekä lukutaidon edistäminen sen laajassa merkityksessä. Koulumme sijaitsee Korsossa monimuotoisen lähiluonnon keskellä hyvien yhteyksien päässä. Oppimisen ja kasvun tukena on mahdollista hyödyntää kallioista metsää, vieressä olevia Ankkalampea ja urheilupuistoa sekä hyviä julkisia yhteyksiä.

Haemme innostuneeseen opettajajoukkoomme matemaattisten aineiden opettajaa lukuvuoden mittaiseen sijaisuuteen. Tehtävä sisältää matematiikan, kemian ja fysiikan opetusta. Edellytämme valittavalta hyvää oppilaan kohtaamisen taitoa, oma-aloitteista työotetta, kykyä työskennellä eri aineenopettajien kanssa oppilaan edun mukaisesti sekä kykyä rakentavaan yhteistyöhön kotien kanssa.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Edellytämme vahvaa matemaattisten aineiden hallintaa, tiimityöskentelytaitoja sekä halua kehittää matemaattisten aineiden osuutta monialaisten oppimiskokonaisuuksien osana. Edellytämme peruskoulukokemusta ja hyviä opettajuuden ammatillisia taitoja sekä kykyä käyttää sujuvasti kaikkia koulunpitoon liittyviä järjestelmiä (esim. Wilma, Google).

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Rehtori, Rytilä Salla

040 521 2913

salla.rytila[at]vantaa.fi

Tavoitettavissa ma-pe klo 8-16

Apulaisrehtori Kaisa Honkakoski p. 043 827 2839

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.