(Poistunut julkaisusta)

Päätoiminen tuntiopettaja, kehittäjäopettaja
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.10.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, nuoriso- ja aikuiskoulutus
Vantaan ammattiopisto Varia

Tennistie 1, 01370 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 02.01.2020 tai sopimuksen mukaan - 

Tule kehittäjäopettajaksi Variaan!

Innostutko opiskelijoiden ohjaamisesta uusilla menetelmillä? Haluatko olla mukana tukemassa opettajien digipedagogiikkaosaamista, kehittämässä uusia oppimisratkaisuja ja tukemassa henkilöstöä uusien menetelmien käyttöönotossa?  Onko kehittämishankkeiden hallinnolliset tehtävät sinulle tuttuja? Näiden asioiden parissa pääset tekemään töitä Varian kehittäjäopettajana.

Keskeisenä tehtävänäsi on opiskelijoiden ja opettajien ohjaaminen sekä kehittämistoiminnan kokonaisuuden koordinointi. Työskentelet sujuvasti digitaalisissa ympäristöissä ja olet mukana uusien oppimisen digimenetelmien jalkauttamisessa oppilaitoksessa. Seuraat aktiivisesti opetuksen ja oppilaitoshallinnon digitaalisten menetelmien kehitystä ja tiedolla johtamisen mahdollisuuksia ja sinulla on kehittämisideoita näihin liittyen. Lisäksi voit toimia yhteisten tutkinnon osien (soveltuvin osin) verkkokurssien ohjaajana. Tehtävään sisältyy uuden oppimisympäristön (itsLearning) käyttöä sekä OPA-välineen (digitaalinen ohjaamisen ja palautteen antamisen väline) käyttöönoton tukeminen.

Työskentelet yhteistyössä mm. johdon ja asiantuntijaopettajien kanssa. Lisäksi osallistut kehittämistoimintaan erilaisissa verkostoissa.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä.

Vantaan ammattiopisto Varia on Vantaan kaupungin ylläpitämä nykyaikainen, monialainen ammatillista koulutusta järjestävä oppilaitos, joka toimii viidessä toimipisteessä eri puolilla Vantaata. Opiskelijoita on noin 4000 ja henkilökuntaa noin 320.  Varian työilmapiiri on tutkitusti hyvä ja työnantaja kannustaa henkilöstöä oppimaan uutta.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus, 14§ yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Edellytämme vahvaa ammatillisten koulutuksen tuntemusta ja verkosto- ja projektiosaamista. Pystyt omaksumaan uusia kokonaisuuksia nopeasti ja ratkaiset ongelmia sujuvasti. Työotteesi on itsenäinen ja asiakaslähtöinen.

Luemme eduksi: Katsomme eduksi itsLearning-oppimisympäristön ja Thingking portfoliotyökalun osaamisen. Lisäksi arvostamme kokemusta ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeista sekä henkilöstön koulutuskokonaisuuksien fasilitoinnista.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan vuosityöaika


Yhteystiedot:

Osaamispalvelupäällikkö

Raasakka Anne

0408656567

anne.raasakka@vantaa.fi


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.