(Poistunut julkaisusta)

Päätoiminen tuntiopettaja, erityisopetus, Hiekkaharjun koulu
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.4.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, perusopetus
Hiekkaharjun koulu

Talkootie 37, 01350 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 01.08.2019 - 31.07.2020


Haemme Hiekkaharjun kouluun päätoimista tuntiopettajaa työskentelemään luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Hakemamme opettaja työskentelee neljän aikuisen tiimissä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kasvun ja oppimisen tukena. Etsimämme opettaja on ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen koulun kehittämisestä sekä oppilaiden osallisuuden lisäämisestä kiinnostunut moniosaaja. Hakijoilta edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, verkosto-osaamista, pariopettajuuden taitoja sekä kiinnostusta erityisopetuksen ja integraation kehittämiseen.

Hiekkaharjun koulu tarjoaa valituksi tulleelle päätoimiselle tuntiopettajalle monipuolisen ja haasteellisen työn, jossa on mahdollisuus rakentaa ja kehittää pariopettajuutta erityisopetuksen työmuotona. Työssä onnistuminen edellyttää oma-aloitteisuutta, kykyä yhteisuunnitteluun sekä opetuksen yhteiseen toteuttamiseen ja vastuullisuutta asioiden loppuun saattamiseksi. Tehtävään valittavan odotetaan olevan kokenut erityisopetuksen ammattilainen, jolla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä aktiivinen ja lapsesta välittävä, lämmin työote. Häneltä odotetaan myös kykyä toimia koulun oppilaskuntatyön kehittämisessä. Työn tukena on tiimiorganisaatio ja kannustava työyhteisö.

Hiekkaharjun koulu sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella noin 500 m etäisyydellä Hiekkaharjun asemasta ja noin 2 km etäisyydellä Tikkurilasta.

Koulussa opiskelee noin 570 oppilasta. Koulussamme annetaan perusopetusta 1.- 6. vuosiluokille. Koulussamme on yleisopetusluokkien lisäksi erityisopetus- ja etappiluokat sekä maahanmuuttajaoppilaiden valmistava luokka. Annamme laadukasta perusopetusta ja kasvatamme oppilaistamme itsetunnoltaan terveitä, itsenäisiä ja yhteistyökykyisiä sekä opiskeluun ja elämään myönteisesti asennoituvia nuoria.

Koulumme verkkosivut. Tutustu myös Vantaan perusopetukseen työnantajana tästä.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Vahvaa kokemusta erityisopetuksen kentältä sekä kiinnostusta kehittää niin erityisopetusta kuin oppilaiden osallisuutta koulussamme.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.


Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Rehtori Halme Anna

0401863054

anna.halme2@vantaa.fi


Tavoitettavissa


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.