(Poistunut julkaisusta)

Päätoiminen tuntiopettaja erityisluokanopettaja, Havukosken koulu
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.1.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, perusopetus
Havukosken koulu

Tarhakuja 2, 01360 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.08.2019-


Havukosken kouluun haetaan 1.8.2019 alkaen erityisluokanopettajaa päätoimiseksi tuntiopettajaksi.

Haemme henkilöä, jolla on hyvät yhteistyötaidot ja aktiivinen työote. Edellytämme hakijalta kykyä toimia joustavasti yhdessä muiden opettajien, oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa. Arvostamme näkemystä erityisopetuksen kehittämisestä, alan työkokemusta ja pedagogista pätevyyttä.

Havukosken koulu palaa laajasti peruskorjattuihin tiloihin elokuussa 2019. Teknisen perusparannuksen lisäksi peruskorjattu koulurakennus opetustilojen tilamuutosten myötä vastaa paremmin uuden opetussuunnitelman vaatimuksia, ja mahdollistaa aiempaa paremmin vuorovaikutuksen ja yhteistyön eri opetusryhmien ja opettajien välillä sekä mahdollistaa erilaiset pedagogiset ratkaisut.

Havukosken koulu sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Lahden moottoritien ja pääradan tuntumassa, noin 4 km etäisyydellä Tikkurilasta. Koulussa opiskelee lukuvuonna 2019-2020 n. 350 oppilasta. Koulussamme annetaan perusopetusta 6.-9 vuosiluokille. Lisäksi koulussa toimii myös valmistavan opetuksen ryhmä.

Hakuprosessissa käytetään videohaastattelujärjestelmää.

Tervetuloa aktiiviseen, peruskoulua kehittävään ja innostuneeseen työyhteisöömme.

Havukosken koulu netissä tutustu tästä.

Viran hoitamisen edellytykset täyttävien hakijoiden puuttuessa virka voidaan täyttää määräaikaisesti. Määräaikaisessa täyttämisessä voidaan huomioida myös tässä haussa tulleet hakemukset.

Erityisluokan- ja erityisopettajilla kelpoisuus virkaan huomioidaan lisänä kokonaispalkkauksessa.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.


Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan


Yhteystiedot:
Rehtori Martikainen Arto
050 3146307

arto.martikainen@vantaa.fiVantaan kaupunki on savuton työpaikka.
Haethan paikkaa vain sähköisesti.