(Poistunut julkaisusta)

Pääsuntio
Vuosaaren seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.9.2020

Pääsuntio toimii suntioiden lähiesimiehenä, vastaa sovitun työnjaon perusteella seurakunnan toimitilojen siisteydestä, turvallisuudesta ja toimivuudesta sekä tilavarauksista ja tapahtumajärjestelyistä, vastaa suntiotiimin lähiesimiehenä kirkollisten tilaisuuksien valmisteluista, osallistuu suntion perustyöhön ja on seurakunnan johtoryhmän jäsen. Työ edellyttää valmiutta ilta- ja viikonlopputyöhön.

Koulutus:
- suntion ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus
- johtamiskoulutus tai sitoutuminen sen hankkimiseen

Edellytämme:
- hyviä vuorovaikutustaitoja ja asiakaslähtöistä työotetta
- seurakunta- ja jumalanpalveluselämän riittävää tuntemusta
- valmiutta kehittää tilojen käyttöä muuntuvassa toimintaympäristössä
- organisointikykyä, oma-aloitteisuutta sekä riittävää tietoteknistä osaamista.

Katsomme eduksi:
- Kokemus suntiotyöstä, esimiestyöstä sekä henkilöstöjohtamisesta katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimukset:
- olet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen
- suomen kielen hyvä kirjallinen ja suullinen taito

Palkkaus:
- KirVESTES vaativuusryhmä 502

Vapaamuotoinen hakemus ja CV 22.9.2020 klo 12 mennessä:
- sähköpostiin vuosaari.srk@evl.fi TAI Kirkko-HR:n kautta

Haastattelut
- järjestetään kutsuttaville 23.9.2020 klo 16 alkaen
- mukaan tarvitset tutkinto- ja työtodistukset

Virka vapautuu viranhaltijan jäädessä eläkkeelle 1.1.2021 alkaen. Palvelusuhde alkaa kuitenkin jo 15.11. tai sopimuksen mukaan viranhaltijan lomien vuoksi.
Seurakuntaneuvosto tekee valinnan 5.10. kokouksessaan. Virassa noudatamme 6 kk koeaikaa. Valitun on esitettävä työterveyslääkärin todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote.

Lisätiedot: pääsuntio Juhani Herranen, p.040 7749079 / juhani.herranen@evl.fi