Päällikkö (suunnittelu) 

Geologian Tutkimuskeskus