(Poistunut julkaisusta)

Päällikkö, Lapsiperheiden hyvinvointipalveluihin
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.11.2019

Kuvaus tehtävästä: Olemme rakentamassa Espooseen Perhekeskus-kokonaisuutta lapsiperheille. Perhekeskuksen kivijalan muodostavat neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä sivistystoimen varhaiskasvatus ja koulut. Muut palvelut tarjotaan perheille heidän tarpeidensa mukaan lapsiperheiden hyvinvointipalveluista ja lapsiperheiden erityispalveluista. Perhekeskusta täydentävät erilaisten järjestöjen ja yritysten monipuoliset toiminnot.

Haemme uudelle perustettavalle lapsiperheiden hyvinvointipalvelujen palvelualueelle päällikköä.
Uusi palvelualue kokoaa yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja lapsiperheille - lasten psykologipalvelut, puhe- ja toimintaterapiat, perheoikeudelliset asiat, perheneuvolan ja perhesosiaalityön. Pyrimme löytämään kullekin asiakasperheelle heille sopivimmat ratkaisut yhdessä monialaista työtä tehden. Monialainen ensiarviointi ja työskentely ovat keskeisiä tässä onnistumisessa.

Palvelualueen päällikön alaisuudessa työskentelee neljä päällikköä ja asiantuntija sekä reilu 200 rautaista sote-ammattilaista. Lapsiperheiden hyvinvointipalvelujen päällikkö on perhe- ja sosiaalipalvelujen johtoryhmän jäsen.
Hakemamme päällikkö on innovatiivinen ja innostava. Hän ottaa henkilöstön ja asiakkaatkin mukaan kehittämään toimintaa asiakaslähtöisemmäksi ja kykenee rakentavaan yhteistyöhön monien tahojen kanssa. Hän hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja ymmärtää lapsi- ja perhepalvelujen moninaisuuden sekä arvostaa erilaisten ammattiryhmien osaamista. Palvelujen yhteensovittaminen asiakkaan tarpeisiin on hänen intohimonsa.

Työpaikan nimi: Perhe- ja sosiaalipalvelut

Työaika: 36 h 45 min / viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Haastattelut pidetään 27.11. klo 8-10, 15.30-17 ja 2.12. klo 12-16.

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään:
- kokemusta sekä sosiaali- että terveyspalveluista
- johtamiskokemusta muutostilanteissa
- toimeenpanokykyä

Arvostamme:
- sosiaali- ja terveysalan tutkintoa
- tietopohjaista johtamisotetta, esim. Lean-osaaminen
- halua kehittää ja kehittyä dynaamisessa kasvukunnassa
- paineensietokykyä
- esiintymisvalmiutta

Perhe- ja sosiaalipalvelut organisoituvat uudella lailla 1.1.2020 alkaen lapsiperheiden palveluissa, palvelualueet ovat: ennaltaehkäisevä terveydenhoito (neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto), lasten hyvinvointipalvelut (puhe- ja toimintaterapia, psykologit, perheneuvola, perheoikeudelliset asiat ja perhesosiaalityö) sekä ja lapsiperheiden erityispalvelut (lastensuojelu ja lasten psykiatrinen yksikkö). Tulosyksikköön kuuluvat myös aikuisten sosiaalipalvelut ja vammaispalvelut.

Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.