(Poistunut julkaisusta)

Päällikkö Finanssivalvonnan Lakiasiat-yksikköön
Finanssivalvonta

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.1.2021

Haemme uuteen Lakiasiat-yksikköön

PÄÄLLIKKÖÄ

Uusi Lakiasiat-yksikkö vastaa Finanssivalvonnan oikeudellisten linjausten ja päätösten sekä hallinnollisten seuraamusten valmistelusta, sekä määräys- ja ohjekokoelman koordinoinnista. Yksikön tehtävänä on lisäksi varmistaa Finanssivalvonnan eri osastojen tulkintojen yhteismitallisuus sekä toimia johdon ja muun organisaation oikeudellisena tukena. Yksikön päällikkö osallistuu vastuualueensa kansainväliseen työskentelyyn.

Yksikön päällikkönä raportoit Finanssivalvonnan johtajalle ja olet Finanssivalvonnan johtoryhmän jäsen varmistaen samalla johtoryhmän päätöksien lainmukaisuutta. Toimit yksikkösi lakimiesten esimiehenä.

Sinulla on vähintään 15 vuoden kokemus monipuolisesta, vaativien lakiasioiden hoitamisesta. Tunnet laaja-alaisesti finanssisektoria koskevan lainsäädännön ja osaamisalueesi kattaa myös yhtiö- ja hallinto-oikeuden soveltamista.

Olet luontainen esimies – osaat motivoida, ja sinulla on kyky ja halu sparrata yksikön asiantuntijoita vaikeissa juridisissa kysymyksissä. 

Olet työssäsi ratkaisuhakuinen ja pystyt arvioimaan oikeudellisten ratkaisuehdotusten vaikutuksia laaja-alaisesti monesta eri näkökulmasta. Vuorovaikutustaitosi ovat erinomaiset – osaat argumentoida, kiteyttää ja viestiä selkeästi ja sujuvasti sekä suullisesti että kirjallisesti. Englannin kielen taitosi on vahva. Ruotsin kielen taitosi tukee työskentelyäsi.

Sinulla on hyvät yhteistyötaidot ja erinomainen paineensieto- ja organisointikyky. Kunnia-asiasi on varmistaa Finanssivalvonnan päätösten juridisesti korkea laatu. Haluat jatkuvasti kehittää yksikkösi tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Olet suorittanut vähintään ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon.  

Tarjoamme sinulle vaativan, mutta samalla palkitsevan tehtävän finanssisektorin valvonnan ytimessä alati muuttuvassa kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Virkasuhde on vakinainen, mutta nimitys tehtävään on määräaikainen (viisi vuotta). Tehtävän palkkaus (vaativuusluokka 21) ja muut edut määräytyvät Suomen Pankin palkkauskäytäntöjen mukaan.

Lisätietoja antaa johtaja Anneli Tuominen, puh. 09 183 5300.

Finanssivalvonta työllistää noin 230 rahoitus- ja vakuutusalan asiantuntijaa. Toimintamme tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottavien vakaa toiminta. Tavoitteenamme on myös vakuutettujen etujen turvaaminen ja yleisen luottamuksen säilyminen finanssimarkkinoiden toimintaan. Lisäksi tehtäviimme kuuluu edistää hyvien menettelytapojen noudattamista finanssimarkkinoilla ja yleisön tietämystä finanssimarkkinoista.

Toimimme Suomen Pankin yhteydessä, mutta olemme päätöksenteossamme itsenäisiä. Toimipisteemme sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa.

Finanssivalvonta.fi | Twitter.com/FIN_FSA