(Poistunut julkaisusta)

Pääkirjanpitäjä
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.12.2020

Haemme talouspalveluihin pääkirjanpitäjää avainhenkilöksi kirjanpidon, tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen sekä tilastoinnin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Pääkirjanpitäjä on mukana tiedon tuottamisessa, käsittelyssä ja analysoinnissa, joka palvelee erityisesti kuntayhtymän virallista lakisääteistä raportointia, tarkastusta ja tietotarpeita.

Pääkirjanpitäjän tehtäväalueena on erityisesti organisaatiotasoinen asiantuntijuus kuntayhtymän kirjanpidon ylläpidosta, ohjauksesta ja kehittämisestä yhdessä kuntayhtymän talouspalveluiden ja erityisesti kirjanpidon tiimin kanssa. Näissä asiantuntijatiimien yhteisissä kehittämistehtävissä pääkirjanpitäjältä edellytetään erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja myös projektiosaamista.

Pääkirjanpitäjän työparina on kuntayhtymän kirjanpitäjä, jonka tehtäväalueena ovat mm. päivittäinen kirjanpito, pankkiaineiston käsittely ja maksuliikenteen hoitaminen. Tiimiin kuuluvat lisäksi talouspäällikkö ja talousasiantuntija.
Hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja vähintään kolmen vuoden kokemusta vastaavan kirjanpitäjän, pääkirjanpitäjän tai esimerkiksi kirjanpitopäällikön työtehtävistä. Hakijalle katsotaan eduksi työkokemuksen kautta hankittu osaaminen kirjanpidon tietojärjestelmien käyttämisestä, pääkäyttäjätehtävistä ja kehittämisestä.

Arvostamme useamman vuoden työkokemusta konsernitason kirjanpidosta ja tilinpäätösten laadinnasta, tilastoinnista, arvonlisäverotuksesta sekä taseiden ja rahoituslaskelmien laadinnasta.

Arvostamme hakijalta myös
- täsmällistä, järjestelmällistä ja tiukasti aikataulutettua työtapaa
- oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ongelmanratkaisuun
- hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja
- käytännössä osoitettua taitoa hahmottaa kokonaisuuksia ja dokumentoida prosesseja
- osaamista ohjeistaa ja kouluttaa kuntayhtymän työntekijöitä ja vastuuhenkilöitä kirjanpitoon liittyvissä asioissa

Tarjoamme mielenkiintoisen tehtäväkentän kuntayhtymän talouspalveluissa ja näköalapaikan organisaation talouteen. Kuntayhtymä kokonaisuutena tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen - ja maailman parhaat työkaverit

Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja kuntayhtymässä toteutetun tehtävien vaativuusarvioinnin mukaan. Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä terveydentilaa osoittava selvitys työsuhteen alkaessa.

Lisätietoja

https://www.gradia.fi/