(Poistunut julkaisusta)

Pääjohtaja
SYKE

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.6.2020

Suomen ympäristökeskuksessa SYKE:ssä on haettavana PÄÄJOHTAJAN VIRKA, joka tulee avoimeksi 1.11.2020 lukien. Virka täytetään määräajaksi 31.10.2025 asti. (ID 35-81-2020)

Pääjohtaja johtaa ja kehittää Suomen ympäristökeskuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Valtioneuvosto nimittää pääjohtajan ympäristöministeriön esittelystä.

Kelpoisuusvaatimuksena pääjohtajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Arvostamme hakijalta kokemusta organisaation strategisesta johtamisesta, sen toiminnan tehokkuuden ja laadun kehittämisestä sekä muutosjohtamisesta. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää henkilöstöjohtamista ja hyvää yhteistyötaitoa sekä aktiivista kansallisen ja kansainvälisen tason yhteistyötä toimialalla ja hyvää englannin kielen taitoa.

Virkaan nimitettäväksi esitettävän henkilön on ennen nimittämistä annettava valtion virkamieslain 8 a §:n (283/2015) tarkoittama selvitys sidonnaisuuksistaan sekä valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi. Virkaan nimitettävän tulee olla Suomen kansalainen. Virka on viraston yhteinen. Viran palkkaustaso määräytyy valtion ylimmän virkamiesjohdon palkkauskäytäntöjen mukaisesti.

Haastattelut pidetään 2.-3.7.2020. 

Lisätietoja antaa hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja Ismo Tiainen p. 0295 250 294 tai etunimi.sukunimi@ym.fi.

Tehtävää hakeneiden nimet ovat julkisia.

Valtioneuvostolle osoitetut hakemukset (ID 35-81-2020) pyydetään toimittamaan viimeistään 29.6.2020 klo 12.00 mennessä käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta, joka löytyy internet-osoitteesta www.valtiolle.fi. Hakemukset voi myös toimittaa ympäristöministeriön kirjaamoon PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO. Hakemuksia ei palauteta.