(Poistunut julkaisusta)

Pääarkkitehti (Chief Architect)
Finnvera Oyj

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.8.2020

Finnvera Oyj on valtion omistama erityisrahoitusyhtiö ja Suomen virallinen vientitakuulaitos.

Tavoitteenamme on, että asiakkaamme luovat ja saavuttavat rahoituksemme avulla liiketoimintaa ja vientiä, joka ei olisi ollut muuten mahdollista. Visiomme on: Asiakkaidemme menestys vahvistaa Suomen taloutta.

Vahvistamme asiantuntevaa ja omistautunutta IT-joukkuettamme.

Haemme joukkoomme pääarkkitehtia (Lead Architect).

Pääarkkitehtina

  • Koordinoit liiketoimintalähtöistä kokonaisarkkitehtuurityötä 
  • Koordinoit IT-kehityssuunnitelmien laadintaa ja varmistat yhtiön strategian sekä liiketoimintatavoitteiden toteutumisen tiiviissä yhteistyössä liiketoimintojen kanssa
  • Valmistelet keskeisiä arkkitehtuurilinjauksia ja IT:n toimintamalliuudistuksia (esim. pilviteknologian ja low-code-teknologian hyödyntäminen) päätöksentekoa varten sekä kehität CIO:n kanssa yhtiön IT-strategiaa
  • Varmistat, että arkkitehtuuri ja kehitettävät ratkaisut tulevat kuvatuksi asianmukaisella tavalla
  • Varmistat yhteistyössä eri tiimeissä työskentelevien IT domain -arkkitehtien kanssa, että Finnvera hyödyntää automaation perustana olevaa tietoa optimaalisesti
  • Osallistut IT:n operational excellence -tehtäviin, jotka kehittävät IT:n toimintaa ja osaamista, esimerkiksi Lean-menetelmiä hyödyntäen
  • Seuraat yhtiöön ja yritysrahoitustoimialaan vaikuttavia ilmiöitä ja teknologioita tunnistaen niistä kehitysmahdollisuuksia Finnveralle
  • Autat Finnveran toimintoja jäsentelemään teknologisia kehitystarpeitaan ja muunnat liiketoimintatarpeita konkreettisiksi mahdollisimman tehokkaasti toteuttavissa oleviksi kehityssuunnitelmiksi. Osallistut myös muihin keskeisiin analyysi- ja vaatimusmäärittelytehtäviin
  • Erikseen valituissa kehitysprojekteissa koordinoit alihankkijoiden työtä IT-projektipäällikön roolissa. Tehtäviisi voi sisältyä muita myöhemmin määriteltäviä IT-kehitystehtäviä.

Odotamme sinulta pragmaattista ja kokonaisvaltaista otetta kehittämiseen. Toisaalta pystyt tarvittaessa ohjaamaan ja ottamaan kantaa myös teknisiin linjauksiin nopeasti asiaan perehtyen. 

Tietoteknisen korkeakoulututkinnon lisäksi sinulla on vankka, yli viiden vuoden kokemus tietojärjestelmien kehittämisestä sekä analyysi- ja vaatimusmäärittelytyöstä. Osaat käyttää kokonaisarkkitehtuurin kuvastapoja. Sinulla on tuntemusta nykyaikaisista ohjelmistotuotantomenetelmistä sekä kokemusta ohjelmistojen määrittelystä ja suunnittelusta. Tunnet palvelumuotoilumenetelmiä. Toivomme myös, että pilvi- ja API-ratkaisut ovat sinulle tuttuja.

Kyky ymmärtää digitalisoituvan yritysrahoitustoimialan liiketoimintaa ja tarpeita on keskeistä. Rahoitustoimialan terminologian ymmärtäminen helpottaa työtehtävän hoitoa. Katsomme eduksi työkokemuksen finanssitoimialalta, mutta myös muilta toimialoilta, joissa luottamuksella on keskeinen rooli. 

Henkilönä olet luontevasti verkostoituva. Olet kiinnostunut ihmisistä ja sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot myös haastavissa tilanteissa. 

Tarjoamme sinulle mukavan, osaavan ja kannustavan työyhteisön, jossa on reipas yhdessä tekemisen meininki.  Meillä pääset tekemään pitkäjänteistä kehittämistyötä, vahvasti vaikuttamaan Finnveran toimintaan ja näkemään valmiin työsi vaikuttavuuden. Meillä on joustavat työaikajärjestelyt ja työhyvinvointia tukevia käytäntöjä. Toimipaikkasi voi valintasi mukaan olla Helsingissä tai Kuopiossa. 

Ota yhteyttä, jutellaan lisää: perjantaina 7.8. klo 12-13 tai maanantaina 17.8. klo 8.30-9.30 Tuomas Kaulio, CIO p. 029 460 2870.

Odotamme hakemustasi verkkosivuiltamme 20.8.2020 mennessä.

Haastattelujen tukena käytämme ulkopuolista henkilöarviointia. Tämän lisäksi tehtävään valittavalta henkilöltä tarkastamme luottotiedot ja yritysyhteydet sekä teetämme Suojelupoliisin perusmuotoisen turvallisuusselvityksen. Työhöntuloterveystarkastus sisältää huumausainetestin.