(Poistunut julkaisusta)

Oversättare
Kirkkohallitus, Hallinto-osasto, Hallinto-osasto/yleishallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2018

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen, ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Vi finns i Kyrkans hus på Södra kajen i Helsingfors.

Vi söker en

ÖVERSÄTTARE

i fast arbetsavtalsförhållande vid Kyrkostyrelsens förvaltningsavdelning. Anställningen inleds 20.8.2018 eller enligt överenskommelse.

Översättaren ansvarar självständigt för kyrkans centralförvaltnings svenskspråkiga översättningar, som berör bland annat förvaltning, ekonomi och teologi. Texter som översätts är bland annat förvaltningsbeslut, författningstexter, anvisningar, strategitexter, publikationer, projektmaterial och webbsidor. Till uppgifterna hör översättning i huvudsak från finska till svenska och i någon mån från svenska till finska, koordinering av översättningsverksamheten, samverkan med översättningsfirmor och rådgivning i språkfrågor. Under de två veckor per år som kyrkomötet sammanträder utförs arbetet på plats i Åbo.

För befattningen krävs lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med arbetsområdet. Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska. Goda kunskaper i engelska räknas som merit.

En framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätter initiativförmåga, systematik, organisationsförmåga, stresstålighet samt god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi värdesätter i synnerhet erfarenhet av förvaltningsöversättning, förmåga att hantera översättningsminnen och kännedom om evangelisk-lutherska kyrkan.

Lönen för tjänsten bestäms enligt kravgrupp 602 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal (grundlön 3 155,44 euro i månaden). Utöver detta betalas en årsbunden individuell lönedel som baserar sig på arbetserfarenhet. Anställningen kan inledas med en prövotid.

Ansökan riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas inklusive bilagor i första hand via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen sakasti.fi/tyopaikat. Ansökan kan också lämnas in till Kyrkostyrelsens registratorskontor, PB 210 (Södra kajen 8), 00131 Helsingfors eller kyrkostyrelsen@evl.fi.

Ansökan ska ha nått Kyrkostyrelsen senast torsdag 31.5.2018. Ansökningshandlingarna returneras inte. Frågor besvaras av förvaltningschef Asta Virtaniemi, tfn 050 3188 608 och översättare Kesia Edström, tfn 040 1425 169 (e-post fornamn.efternamn@evl.fi).