(Poistunut julkaisusta)

Oulunsalon seurakunnan seurakuntapastorin viransijaisuus
Hiippakunnat, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.5.2020

Oulunsalon seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin viransijaisuus ajalle 1.8.2020 alkaen siihen asti, kunnes vakinainen viranhaltija palaa virkavapaalta, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite:
Seurakuntalaisten palveleminen evankeliumia julistamalla, opettamalla ja sakramentteja jakamalla sekä sielunhoidolla. Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.

Tehtävän pääasiallinen sisältö:
- Seurakunnan jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus
- Kirkolliset toimitukset
- Rippikoulutyö ja muu opetus
- Sielunhoitotyö
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä:
- Tehtävänkuvan painotus sovitaan valittavan henkilön osaamisen mukaan

Kelpoisuusvaatimukset:
Pappisvihkimys ja sen edellyttämät tutkinnot (KJ 5 luku § 2, 5 ja 8).

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan määrättävän on esitettävä seurakunnalle hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake, enintään 6 kk vanha) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Virassa voidaan soveltaa koeaikaa.

Palkka:
Palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 601 mukainen. Lisäksi voidaan maksaa euromääräistä kokemuslisää siihen oikeuttavan palvelusajan täyttyessä (5, 10 ja 15 vuotta).

Lisätiedot:

Virkaa koskevat tiedustelut kirkkoherra Petri Satomaa, p. 040 574 7168 sekä vs. hiippakuntapastori Päivi Liiti, p. 044 755 5512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 25.5.2020 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta.

HUOM! Sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi liitetään omasta tuomiokapitulista saatava nimikirjanote.

Organisaation kuvaus
Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. Oulun seurakuntien jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.

Oulunsalon seurakunnassa on noin 8000 jäsentä, joiden keski-ikä on vähän yli 30 vuotta, joten toiminta painottuu vahvasti lapsiin ja nuoriin. Myös varttuneempi väki toimii aktiivisesti vapaaehtoistyössä. Työntekijöitä seurakunnassa on 18, pappeja on kirkkoherran lisäksi kaksi.