(Poistunut julkaisusta)

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin virka
Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.11.2019

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin virka

Organisaation kuvaus:
Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. Oulun seurakuntien jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta on virkeä kaupunkiseurakunta Oulun seitsemän seurakunnan ja kuuden
palveluyksikön joukossa. Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa on 16 000 jäsentä ja 25 työntekijää.
Tuomiokirkkoseurakunnan työssä korostuu muuttuvassa ja moni-ilmeisessä ympäristössä eläminen ja
seurakunnan sanoman sanoittaminen tähän päivään.

Tehtävän erityistarpeet:
Viran erityinen painopistealue on laaja-alainen kasvatustyö, sisältäen nuoret aikuiset. Valitulla tulee olla valmiudet kehittää työtä kaupunkiseurakunnan muuttuvassa toimintaympäristössä sekä innostus ja kiinnostus jumalanpalveluselämän kehittämiseen yhdessä työyhteisön ja vapaaehtoisten kanssa,
sidosryhmätyö huomioiden. Valitun tulee suostua mahdollisiin työnjakokirjan muutoksiin papiston työnjaon muuttuessa.

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite:
Seurakuntalaisten palveleminen evankeliumia julistamalla, opettamalla ja sakramentteja jakamalla sekä sielunhoidolla. Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.

Tehtävän pääasiallinen sisältö:
- Seurakunnan jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus
- Kirkolliset toimitukset
- Rippikoulutyö ja muu opetus
- Sielunhoitotyö
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä:
- Laaja-alainen kasvatustyö, nuoret aikuiset, kaupungin alueella sidosryhmätyö

Kelpoisuusvaatimukset:
Pappisvihkimys ja sen edellyttämät tutkinnot (KJ 5 luku § 2, 5 ja 8).

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää
ymmärtämisen taitoa. Virkaan määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Virassa
sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 601 mukainen. Lisäksi voidaan maksaa euromääräistä kokemuslisää siihen oikeuttavan palvelusajan täyttyessä (5, 10 ja 15 vuotta).

Lisätiedot:
Virkaa koskevat tiedustelut kirkkoherra Satu Saarinen p. 040 556 7840 sekä vs. hiippakuntapastori Päivi Liiti p. 044 755 5512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 26.11.2019 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta. Seurakunta valitsee ja kutsuu haastateltavat. HUOM! Papit
liittävät sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi omasta tuomiokapitulista saatavan nimikirjanotteen.