(Poistunut julkaisusta)

Ostopalvelujen päällikkö, Vanhus- ja vammaispalvelut
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.3.2020

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhus- ja vammaispalvelut
Ostopalvelut- palveluyksikkö

PL 4712, 01030 Vantaan kaupunki

Työsuhteen kesto: Vakituinen 07.04.2020 tai sopimuksen mukaan - 

Haemme nyt uuteen palveluyksikköön ostopalvelujen päällikköä vakituiseen virkaan. Palveluyksikkö on v. 2020 alusta perustettu yksikkö, jonne keskitetään vanhus- ja vammaispalvelujen palveluostot kuten asuminen, työ- ja päivätoiminta sekä kotihoito. Ostopalvelujen lisäksi yksikkö vastaa palvelujen järjestämisestä ja laadunvalvonnasta. Uusi palveluyksikkö jakaantuu kolmeen eri vastuualueeseen, joita jokaista johtaa eri ostopalvelujen päällikkö. Palveluyksikön talousarvion mukainen budjetti vuodelle 2020 on noin 100 milj. €.

Ostopalvelujen päällikön työ koostuu vanhus- ja vammaispalvelujen ostopalveluina tuotettavien palvelujen johtamisesta, kehittämisestä, sopimusohjauksesta sekä palvelusetelitoiminnasta. Merkittävänä tehtävänä on ostopalvelujen ja Vantaan kaupungin oman palvelutoiminnan vahva kehittäminen ja johtaminen tehokkaana kokonaisuutena. Hankintaosaaminen, laadunvalvonnan menetelmien hallinta sekä talouden johtamisen taidot korostuvat tehtävässä. 

Ostopalvelujen päällikön tehtäviin kuuluu mm:

  • Ostopalvelujen/ hankintojen suunnittelu, toteutus, ohjaus ja valvonta sekä arviointi
  • Yhteistyö palveluntuottajien kanssa ja sopimusohjaus
  • Omais- ja asiakasyhteistyö
  • Hankintapäätökset sekä palvelujen kilpailuttaminen
  • Erilaisissa vanhus- ja vammaispalvelujen toimialan työryhmissä ja verkostoissa toimiminen ja PKS yhteistyö

Ostopalvelujen päällikkö on Ostopalvelut- palveluyksikön johtoryhmän jäsen.

Haemme uuteen perustettavaan virkaan avarakatseista, ennakkoluulotonta ja rohkeaa johtajaa ja kehittäjää. Koska tehtävä on uusi, valittavalta odotetaan vahvaa kehittämisosaamista ja kykyä löytää innovatiivisia ratkaisuja. Sote-alan toimintaympäristön jatkuva muutos edellyttää päälliköltä vahvoja ja vakuuttavia verkostoitumis- ja neuvottelutaitoja. Muutosten johtaminen edellyttää vahvaa stressin- ja paineensietokykyä sekä kykyä hallita ja ohjata nopeasti muuttuvia tilanteita. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää käytännössä osoitettuja tietoja ja taitoja hankintojen ja ostopalvelujen johtamisesta ja ymmärtämisestä. Arvostamme lisäksi erityisesti vammaispalvelujen substanssiosaamista. 

Me Vantaan vanhus- ja vammaispalveluissa olemme innostuneina kehittämässä johtamisjärjestelmäämme. Haluamme panostaa johtamiseen sekä palveluidemme ja toimintamme kehittämiseen. Nyt sinulla on mahtava tilaisuus päästä mukaan kehittämään ja käynnistämään uuden Ostopalvelut- palveluyksikön toimintaa.

Tervetuloa innostuneeseen ja vauhdikkaaseen joukkoomme Vantaan vanhus- ja vammaispalveluihin!

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Tehtävään soveltuva Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito.

Luemme eduksi: Julkisten hankintojen osaamisen ja/tai vammaispalvelujen vahvan substanssiosaamisen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 3911,19 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön luottotiedot tarkastetaan. Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: 36 h 45 min / viikko 


Yhteystiedot:

Ostopalvelut- palveluyksikön palvelupäällikkö
Nina Linja
P. 050 302 5195
nina.linja@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.