(Poistunut julkaisusta)

Osastosihteeri, Suomenkielisen opetuksen perusopetuslinja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.1.2020

Perusopetuslinjan osastosihteerin työhön kuuluu mm. linjapäällikön sihteeritehtäviä, viranomaispäätösten valmistelua ja arkistointia, linjan johtoryhmän sihteerinä toimiminen, palvelualueen sidosryhmien kanssa vuorovaikuttamista, yhteistyötä perusopetuslinjan aluepäälliköiden kanssa sekä osaamisen ja oppimisen palveluyksikön koulutussihteerin tehtäviä samoin kuin linjapäällikön järjestämien seminaarien järjestelyt.

Työpaikan nimi ja osoite: Suomenkielinen opetuksen tulosyksikkö/Perusopetuslinja, Kamreerintie 3 B, 02770 Espoo

Työaika: 36 h 45 min viikossa

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva opisto- tai kouluasteen tutkinto tai ammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva pätevyys.

Tehtävässä menestyminen edellyttää erityisesti yhteistyötaitoja ja järjestelmällistä työotetta sekä hyviä tietoteknisiä perustaitoja.

Arvostamme sopeutumiskykykyä ja asiakaspalveluhenkisyyttä muuttuvissa tilanteissa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).