(Poistunut julkaisusta)

Osastonlääkäri
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.8.2018

Tehtävän kuvaus


Huippumoderni vuonna 2014 valmistunut Malmin yhteispäivystys vastaa Helsingin pohjoisen, kaakkoisen ja itäisen piirin noin 260 000 asukkaan perustason erikoissairaanhoidon sekä virka-ajan ulkopuolisista perusterveydenhuollon päivystyspalveluista.

Malmin päivystysyksikköön kuuluu yhteispäivystys, päivystys- ja valvontaosastot sekä 3 päivystystä tukevaa vuodeosastoa. Malmin yhteispäivystyksessä toimii ympärivuorokautisesti sisätautipäivystys, perustason kirurginen päivystys ja psykiatrinen päivystys sekä virka-ajan ulkopuolinen terveyskeskuspäivystys. Päivystystoimintaa tukevat lisäksi kardiologinen yksikkö sekä anestesiologinen ja geriatrinen päivystys.

Panostamme voimakkaasti toimintamme kehittämiseen, mm. moniammatilliseen tiimityöhön ja kotiutustoimintaan. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan ja HUS:n kanssa.

Haemme päivystystoimintaan soveltuvan alan erikoislääkäriä osastonlääkärin virkaan.

Meillä voit työskennellä päivystyspoliklinikalla, päivystys- ja valvontaosastoilla sekä vuodeosastoilla. Tehtävään kuuluu takapäivystysvelvoite ja lisäksi sinulla on halutessasi mahdollisuus etupäivystämiseen. Painotamme valinnassa laaja-alaista osaamista ja kokemusta päivystystoiminnasta sekä sen kehittämistyöstä.

Olet tervetullut tiimiimme rakentamaan tulevaisuuden sairaalaa!

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti sähköisessä muodossa osoitteessa helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1426-18. (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13). Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla, kuten akuuttilääketiede, sisätaudit, geriatria tai yleislääketiede.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


Luemme eduksi


kokopäivätyö, 38 h 15 min/viikko