Osastonlääkäri Genetiikka ja kliininen farmakologia

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala